U trendu

Uz poštovanje ekoloških mera, litijum donosi veliku korist

BEOGRAD – Projekat Jadar kod Loznice za vađenje litijuma, ako bi se sproveo na održiv način, uz poštovanje svih mera zaštite životne sredine, mogao bi da ima velike ekonomske koristi za Srbiju, izjavio je danas inženjer geologije i bivši direktor Geozavoda Dušan Podunavac.

Jadarit je jedinstven mineral koji je 2004. godine otkrila u Srbiji britansko – australijska kompanija Rio Tinto, a Podunavac kaže za Tanjug da ne postoje još nikakva iskustva u svetu po pitanju zaštite životne sredine kada je reč o eksploataciji jadarita iz kojeg se dobija litijum, tako da ne bi trebalo unapred odbaciti taj projekat.

Podunavac napominje da se skoro 40 godina bavi geološkim istraživanjima različitih mileralnih sirovina u Srbiji i šire i da bi, po njegovom mišljenju, trebalo sačekati da se završe sve studije koje će propisati na koji način i uz poštovanje kojih mera bi taj projekat mogao da se realizuje.

Zatim bi, dodaje, trebalo obavezati kompaniju da strogo poštuje predviđene mere, kako bi Srbija mogla za sebe da izvuče najveću korist.

Podunavac navodi da kod Loznice, prema podacima Rio Tinta, postoji nalazište od oko 140 miliona tona dokazanih rezervi rude litijuma i bora, u odnosu: litijum oksid 1,7 odsto i bor oksid 15 odsto.

„Ništa još nije odlučeno po pitanju eksploatacije, kompanija je utvrdila da postoje rezerve i ona treba sada da sprovede sva studijska ispitivanja i ubedi našu stručnu i širu javnost i institucije da će eksploatacija biti održiva i da će litijum moći da se eksploatiše bez velikih uticaja na životnu sredinu“, naglasio je Podunavac.

Dodaje da nekih uticaja na životnu sredinu uvek mora da bude, jer svako rudarenje i proizvodnja podrazumeva i uticaji na prirodu.

Podunavac ističe da Srbija ne bi trebalo samo da vadi rudu ili pravi poluproizvode već i da dođe do što većeg nivoa finalizacije odnosno finalnih proizvoda koji bi mogli da podignu vrednost tog nalazišta.

Na pitanje da li su strahovi meštana na tom području opravdani, kaže da strahovi najviše potiču od nepoznanica i zbog toga što šira javnost nije dovoljno obaveštena u kojoj se fazi nalazi projekat za rudnik litijuma i koje sve mere treba preduzeti za održivu eksploataciju tog minerala.

Dodaje da postoji opravdana bojazan da će se upotrebiti reagensi koji mogu jako štetno da utiču na životnu sredinu, ali smatra da je taj projekat moguće realizovati ako se primene najviši ekološki standardi, koji se primenjuju u EU i u svetu.

„Pošto se radi o kompaniji koja je poznata i jako finansijski moćna, naše institucije treba sve da stave pod kontrolu kada je reč o zaštiti životne sredine i nateraju Rio Tinto da sprovede sve mere koje će se propisati u toku izrade studija, što je uslov za dobijanje dozvole za eksploataciju.

Za projekat Jadar, kaže, završena su geološka istraživanja u jednom delu jadarskog basena i dokazano je postojanje rezervi koje se sa današnjom tehnologijom i tehnikom kojom raspolaže Rio Tinto, po njihovim proračunima, mogu rentabilno eksploatisati.

Inače, u svetu se litijum ne nalazi u ovakvim vrstama ruda već se najčešće eksploatiše iz slanih izvora, morske vode i drugih čvrstih mileralnih sirovina, gde je taj sadržaj litijuma daleko niži.

Podunavac ističe da svakako Srbija ima jedno od najvećih nalazišta litijuma u svetu.

Na pitanje kako vidi ekološke proteste protiv tog projekta, kaže da svaki projekat, pa i Jadar, ako se ne bude sprovodio na adekvatan način može da ugrozi životnu sredinu i da zato naše institucije moraju da obavljaju stalni monitoring nad životnom sredinom i celim procesom, od rudarenja, prerade i finalizacije proizvoda.

Do sada je za projekat Jadar urađen elaborat o resursima i rezervama u nalazištu i data je njihova ekonomska ocena, napomenuo je Podunavac i dodao da se sada prelazi u drugu fazu, dobijanja dozvole za eksploataciju, koja podrazumeva izradu nekoliko važnih studija.

Prema njegovim rečima, prva je studija opravdanosti ili fizibiliti studija, zatim hidrološka studija i studija uticaja na životnu sredinu kao jedna od najvažnijih koju treba obaviti na zakonom propisan način.

Podunavac kaže da javnost i pre svega lokalno stanovništvo treba da budu upoznati sa metodologijom kako će se iskopavati i prerađivati ruda, ali i koje su sve moguće posledice na životnu sredinu.

„Najbolje je da se ovim problemom bavi struka i to različite struke pošto je ceo proces multidisciplinaran – rudarstvo, prerada, proizvodnja i finalni proizvodi. To su sve procesi u kojima može biti ugrožena životna sredina, ali nad tim procesima mora da postoji monitoring državnih institucija koje će štititi ne samo lokalno stanovnioštvo već i širu zajednicu od eventualnih ekcesa“, naglasio je Podunavac.

Na pitanje otkud Rio Tinto da pronađe litijum baš u Srbiji, Podunavac objašnjava da je Srbija sedamdesetih godina prošlog veka pronašla borne minerale u Jarandolskom basenu u okolini Raške, kod Baljevca na Ibru.

Nalazišta bornih minerala se protežu na području od Turske do BiH, što je navelo Rio Tinto da istraži i ovaj prostor, kazao je Podunavac dodajući da se, inače, 70 odsto svetskih rezervi bora nalazi u Turskoj.

„U poslednjih nekoliko godina cena litijuima i njegova potražanja u svetu raste i očekuje se da će se zameniti fosilna goriva sa elektirčnim vozilima, kao i da će zbog baterija biti velika potražnja za litijumom, ukoliko se ne bude našla neka zamena“.

Podunavac je zaključio da, prema tome, postoji dobra perspektiva za proizvodnju litijuma, ali da se mora mnogo uložiti u zaštitu životne sredine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.