U trendu

Vlada Srbije usvojila Predlog zakona o tržištu kapitala

BEOGRAD – Vlada Srbije usvojila je danas Predlog zakona o tržištu kapitala i više drugih zakonskih rešenja.

Kako je saopšteno iz Vlade Srbije, Predlogom zakona o tržištu kapitala postići će se veća transparentnost i odgovornost u poslovanju, razvoj finansijskih instituta na tržištu kapitala, a samim tim biće stvoreno atraktivnije tržište za domaće i strane investitore, što će pozitivno uticati na povećanje broja učesnika na domaćem tržištu i na održiv ekonomski rast.

Novi Zakona o tržištu kapitala biće usklađen sa pravnim tekovinama Evropske unije i obezbediće veći stepen zaštite investitora i pravne sigurnosti, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Ministarstvo finansija na izradi odredaba ovog zakona sarađivalo sa relevantnim institucijama.

Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Predloga zakona o elektronskom fakturisanju kojim je privredi i javnom sektoru omogućeno da zbog prilagođavanja novom sistemu elektronskih faktura, prelazni rok bude do kraja aprila naredne godine.

Od 1. maja 2022. godine subjekti u javnom sektoru imaće obavezu da primaju, čuvaju i izdaju elektronsku fakturu drugom subjektu javnog sektora, dok će subjekti u privatnom sektoru imati obavezu da izdaju elektronsku fakturu subjektu javnog sektora.

Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora, primenjivaće se od 1. jula 2022. godine, kao što je i bilo planirano.

Obaveze izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora nastupaju od 1. januara 2023. godine. To su ujedno i datumi od kada se primenjuje i obaveza da se elektronski evidentira obračun poreza na dodatu vrednost.

Vlada je usvojila izmene i dopune Predloga zakona o utvrđivanju druge garantne šeme, kao mera dodatne podrške privredi usled negativnog uticaja pandemije bolesti Covid – 19.

Njima je predviđen izuzetak u pogledu mogućnosti garantovanja Republike Srbije za kredite koji mogu biti odboreni korisnicima koji spadaju u preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća koja posluju u sektorima putničkog transporta, ugostiteljstva, turističkih agencija i hotelijerstva u gradovima, pod uslovima da su prethodno izmirili obaveze po kreditima odobrenim u skladu sa prvom garantnom šemom.

Imajući u vidu ulogu koju elektronski mediji imaju u sistemu javnog informisanja, a naročito tokom izborne kampanje, vlada je usvojila izmenjen i dopunjen Predloga zakona o elektronskim medijima.

Tim izmenama obavezuju se pružaoci medijskih usluga da pre početka izborne kampanje objave tarife za političko oglašavanje, uz pravilo te cene moraju važiti za sve učesnike na izborima.

U cilju daljeg unapređenja uslova za održavanje izbora, propisuje se zabrana da deset dana pre dana određenog za glasanje, mediji izveštavaju o zvaničnim javnim skupovima na kojima se otvaraju infrastrukturni i drugi objekti, odnosno obeležava početak izgradnje takvih objekata, ako na tim skupovima učestvuju javni funkcioneri koji su kandidati za predsednika Republike, narodne poslanike, poslanike u skupštinama autonomne pokrajine i odbornike u skupštini jedinice lokalne samouprave.

Usvojen je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Evropske unije o učešću Srbije u Programu „Kreativna Evropa“ (2021-2027) kojim se našoj zemlji omogućava nastavak učešća u najznačajnijem programu Evropske unije za kulturu.

Vlada Srbije usvojila je i Uredbu o učešću javnosti u izradi određenih planova i programa u oblasti zaštite životne sredine kojom se propisuje postupak učešća javnosti u donošenju odluka i usvajanju planova kvaliteta vazduha regionalnih i lokalnih planova za upravljanje otpadom, kao i planova upravljanja opasnim otpadom, nacionalnog plana za upravljanje otpadom, programa prevencije stvaranja otpada, akcionih planova zaštite od buke u životnoj sredini, kao i plana zaštite voda od zagađenja.

Kako je saopšeno, uredbom se ta oblast usklađuje sa evropskom direktivom, kao i Konvencijom o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine – Arhuska konvencija, kao deo važeće legislative Evropske unije.

Na sednici je usvojen i Zaključak o saglasnosti sa tekstom projekta: „Veštačka inteligencija u službi opšteg dobra – omogućavanje ekosistema podesnog za veštačku inteligenciju u Srbiji“.

Cilj projekta je jačanje institucionalnog i zakonodavnog okvira za veštačku inteligenciju i unapređenje saradnje javnog i privatnog sektora, kao i akademskih ustanova u toj oblasti, saopštila je Vlada Srbije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar