U trendu

Za 10 godina preneto više od million mobilnih brojeva

BEOGRAD – Navršava se 10 godina od kada je korisnicima mobilnih elektronskih komunikacionih mreža u Srbiji omogućena usluga prenosivosti brojeva i do sada je preneto 1.025.771 broj u mobilnim mrežama, objavio je RATEL.

Sva tri operatora mobilnih elektronskih komuniakcionih mreža, koji poseduju odgovarajuću licencu izdatu od strane RATEL-a, kao i jedan virtualni mobilni operator Globaltel, koji je upisan u evidenciju operatora elektronskih komunikacija koju vodi RATEL, u obavezi su da omoguće uslugu prenosivosti.

To je predviđeno Zakonom o elektronskim komunikacijama i Pravilnikom o prenosivosti broja u javnim mobilnim telekomunikacionim mrežama.

Uspešno je sproveden izazovni zadatak uvođenja prenosivosti broja, koji je zahtevao rešavanje zakonskih, administrativnih i teničkih pitanja, kao i koordinaciju sa operatorima u mobilnoj i u fiksnoj telefoniji, kažu u RATEL – u.

Kao rezultat toga velikom broju korisnika telefonije olakšana je promena operatora, usled zadržavanja telefonskog broja prilikom prelaska, a operatori su naterani da budu konkurentniji i korisnicima nude bolje uslove.

Prenosivost broja postoji u svim zemljama Evropske unije i regiona i smatra se važnim mehanizmom podsticanja konkurencije i liberalizacije tržišta.
Zahvaljujući navedenoj usluzi korisnicima je omogućeno da uz zadržavanje broja, izaberu operatora koji im pod najpovoljnijim uslovima pruža uslugu, sa zahtevanim kvalitetom.

RATEL je formirao Centralnu bazu podataka prenetih brojeva, koja je bila neophodna za realizaciju usluge prenosivosti brojeva.

Postupak prenosa broja omogućen je pravnim i fizičkim licima, a broj mogu preneti post pejd i registrovani pri pejd korisnici.

Pored prenosivosti u mobilnim elektronskim komunikacionim mrežama, prenosivost brojeva je omogućena i u javnim fiksnim elektronskim komunikacionim mrežama.

Usluga prenosivosti broja u fiksnoj telefoniji je započela u aprilu 2014. godine i izvršeno je oko 400.000 prenosa geografskih brojeva iz mreže jednog operatora u mrežu drugog operatora.

U uslovima kada se korišćenje fiksne telefonije smanjuje, procentualni odnos prenetih brojeva u odnosu na ukupan broj korisnika je značajan i veći je nego u mobilnoj telefoniji.

Kako bi korisnici dobili informaciju da li je određeni broj prenet u drugu mrežu, RATEL je razvio posebnu aplikaciju na adresi www.prenesibroj.rs.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.