U trendu

MUP Srbije o izveštaju komiteta SE za borbu protiv torture: Konstatacije bez činjenica

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije je saopštilo danas da se u izveštaju komiteta Saveta Evrope za borbu protiv torture o poseti Srbiji u 2023. navode „konstatacije koje nisu potkrepljene činjenicama“ u vezi fizičkog maltretiranja osumnjilčenih za krivična dela.

U Srbiji je i dalje prisutno policijsko zlostavljanje osumnjičenih za krivična dela, zbog čega se vlasti pozivaju da usvoje i primene koherentnu strategiju za iskorenjivanje takvog postupanja, navodi se u juče objavljenom izveštaju komiteta Saveta Evrope za borbu protiv torture.

U izveštaju o ad hok poseti Srbiji u martu 2023, Evropski komitet za sprečavanje torture i nečovečnih ili ponižavajućih postupaka i kažnjavanja (CPT) navodi da je njegova delegacija primila brojne navode o fizičkom maltretiranju osumnjičenih za krivična dela od strane policijskih službenika, uglavnom na području Beograda.

MUP Srbije je saopštio da se u tom izveštaju „navode konstatacije koje nisu potkrepljene činjenicama iz kojih bi se izveo zaključak da zaista postoje brojni slučajevi fizičkog maltretiranja lica osumnjičenih za izvršena krivična dela“.

U saopštenju piše i da se u tom izveštaju navodi da postupanje policije prema licima lišenim slobode nije poboljšano od posete CPT-a, tokom 2017. i 2021. godine.

Dodao je da reralizovane aktivnosti nakon posete CPT 2017., sa ciljem ispunjavanja njegovih preporuka ali i Komiteta UN protiv torture, te domaćeg Nacionalnog preventivnog mehanizma, „nisu adekvatno konstatovane u konačnom izveštaju CPT, niti na odgovarajući način interpretirane“ u medijima.

Delegacija CPT, kako je saopšteno, je posetu Srbiji realizovala u martu 2023. uz podršku MUP-a, tokom koje su održani i sastanci na najvišem nivou.

„Izražavamo žaljenje što određeni navodi sadržani u konačnom izveštaju nisu preneti najvišem rukovodstvu ministarstva tokom same posete, niti su bili sadržani u preliminarnom izveštaju“, naveo je MUP Srbije.

Ponovo je napomenulo da je njegov rad javan i pozvao građane da o saznanjima o bilo kakvom nezakonitom postupanju policijskih službenika obaveste najbližu policijsku stanicu ili Sektor unutrašnje kontrole.

MUP Srbije je naveo ii da je u prethodnom periodu učinilo značajan napor u prilagođavanju zakonodavnog okvira sa preporukama CPT-a i drugih rmeđunarodnih instrumenata,

Dodao je da je u Srbiji, u poslednjih pet godina ulaganjem iz budžeta i sredstvima iz donacija izgradjheno ili adaptirano 87 prostorija za zadržavanje u 23 policijske uprave, „koje su u potpunosti u skladu sa međunarodnim standardima“.

Taj komitet SE je naveo i da „odsustvo aktivnosti srpskih vlasti da sprovedu preporuke CRT za iskorenjivanje zlostavljanja od policije predstavlja nespremnost da se u potpunosti sarađuje sa Komitetom“

Komitet, kako piše u saopštenju, veruje da će biti preduzete usaglašene akcije za sprovođenje preporuka sadržanih u izveštaju.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar