U trendu

Menja se zakon o ličnim kartama, ovo su najbitnije izmene

Skupština Srbije počinje poslednju sednicu redovnog prolećnog zasedanja, a na razmatranju je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti i drugi propisi.

Promene su predložene zbog nedostataka u važećem zakonu i zbog obaveze koja proizilazi iz projekta Vlade „Stop birokratiji“.

Predlog je da se u lične karte doda podatak o adresi prijavljenog prebivališta, da se odredbe Zakona o ličnoj karti usklade s propisima o elektronskom dokumentu, a novina bi bilo i da se za lica starija od 16 godina lična karta može da se izda uz saglasnost samo jednog roditelja.

Na dnevnom redu biće i Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne, kojim se ta oblast usklađuje s propisima Evropske unije.

„Predlogom zakona daje se definicija poslovne tajne, odnosno precizira se koje informacije i pod kojim uslovima uživaju zaštitu kao poslovna tajna. Takođe, uređuje se pod kojim uslovima se pribavljanje, korišćenje i otkrivanje informacije koja predstavlja poslovnu tajnu, smatra zakonitim, a pod kojim uslovima se smatra nezakonitim – naveo je predlagač u obrazloženju, pišu „Novosti“.

Ranije je najavljeno da će se na sednici, ukoliko poslanici prihvate, po hitnom postupku verovatno biti izmene Zakona o akcizama kojima će se politika akciza na alkoholna pića harmonizovati sa standardima Evropske unije.

U zakonu se menja način obračuna akcize na jaka alkoholna pića i to tako što se predlaže jedna akcizna kategorija za sva jaka alkoholna pića, umesto dosadašnjeg rešenja koje je predviđalo tri kategorije.

Iznos akcize na pivo i niskoalkoholna pića i kao i način obračuna akcize na ove proizvode ostaju isti.

Prema direktivama EU, akciza na jaka alkoholna pića utvrđuje se po hektolitru čistog alkohola na 20 stepeni C i izračunava se na osnovu broja koji označava zapreminu alkohola.

Prema trenutno važećem zakonskom rešenju, akciza na jaka alkoholna pića obračunava se u zavisnosti od vrste pića, koja su podeljena u tri akcizne kategorije i to na rakiju od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda i akciza na njih je 136,62 dinara po litru.

Na rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina akciza je 348,17 dinara po litru, a na ostala jaka alkoholna pića 223, 67 dinara po litru.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.