Ministar prosvete će birati direktore škola

Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je već podigao buru u javnosti, a da javna rasprava nije ni počela. Predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta prof. dr Aleksandar Lipkovski zatražio je od ministra prosvete da odmah suspenduje dalji rad na nacrtu i raspusti radnu grupu. Razlog je što telo na čijem je čelu više ne odlučuje o najvažnijim stvarima u prosveti, već – ministar.

Prema dokumentu, koji za sada slovi kao „radna verzija nacrta zakona”, najvažnije izmene odnose se na direktore škola kojima se povećava moć, kao i na način izbora i sastav Nacionalnog prosvetnog saveta, kojem se oduzimaju dosadašnja ovlašćenja.

Predviđeno je da školski odbori (upravni odbori u vrtićima) u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona raspišu konkurse za izbor novih čelnih ljudi. Struktura školskih odbora ostaje nepromenjena – devet članova, po tri predstavnika lokalne samouprave, zaposlenih i roditelja učenika.

Komisija koju je formirao školski odbor sprovešće postupak izbora direktora, počevši od obrade konkursne dokumentacije do mišljenja nastavničkog veća o kandidatima. Na kraju će sastaviti i obrazloženu listu kandidata i dostaviti je ministru prosvete, zajedno sa izveštajem komisije.

(Sandra Gucijan, Politika)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.