Odluka Saveta Evrope o presudi Evropskog suda u slučaju 'Nestale bebe' protiv Srbije

Srbija mora da sprovede presudu Evropskog suda za ljudska prava iz 2013. godine u predmetu „Zorica Jovanović protiv Srbije“, u vezi s navodima o bebama nestalim iz porodilišta, i da najkasnije do 1. oktobra 2020. godine dostavi sveobuhvatne informacije o tome – odlučio je Komitet ministara Saveta Evrope.

Ranije je objavljeno da je Zorica Jovanović majka kojoj su doktori u ćuprijskoj bolnici 1983. saopštili da je njen sin umro, a nisu joj dali da ga vidi, za uzrok smrti su naveli da je nepoznat, a smrt njenog sina nije zavedena u matičnoj knjizi umrlih, niti je telo bebe predato porodici.

U odluci danas dostavljenoj agenciji Beta, Komitet ministara konstatuje da je na zasedanju 3-5. marta najpre podsetio da se taj slučaj odnosi na to da tužena država Srbija „i dalje ne uspeva da pruži verodostojne informacije o pitanju sudbine beba prijavljenih kao nestalih iz porodilišta uglavnom u periodu od 1970-ih do 1990-ih godina“.

Komitet je pozdravio dolazak državnog sekretara Ministarstva pravde koji je izneo novosti u tom slučaju i „izrazio veliko zadovoljstvo što je 29. februara parlament (Srbije) usvojio zakon kojim se uspostavlja mehanizam nezavisne istrage za utvrdjivanje sudbine ‘nestalih beba’ „.

Uz to je Komitet pozdraviio i „nedavne napore svih nadležnih organa (Srbije) da intenzivno sarajuju s raznim organizacijama roditelja da bi se našli načini i sredstva za rešavanje njihovih problema, uključujući konsultacije s roditeljima koje je organizovala premijerka (Ana Brnabić) 28. februara kako bi se u potpunosti uzela u obzir njihova zabrinutost“.

Komitet je „sa interesovanjem konstatovao da su te konsultacije rezultirale dodatnim izmenama (predloga zakona), posebno formiranjem komisije koja i roditeljima, i osobama koje sumnjaju da one mogu biti ‘nestale bebe’, kao i ombudsmanu, omogućavaju da pokrenu istražni postupak“.

To telo Saveta Evrope je „pozdravilo i činjenicu da su vlasti tokom procesa usvajanja zakona održavale blisku saradnju sa Sekretarijatom (Saveta Evrope) da bi se obezbedilo rešenje koje je u skladu s Konvencijom (Saveta Evrope)“ i „pozvalo ih da nastave saradnju da bi osigurali potpuno i efikasno sprovodjenje presude“.

Komitet je „vlasti (Srbije) pozvao da brzo preduzmu neophodne praktične mere kako bi osigurale efikasnu primenu novog mehanizma za utvrdjivanje činjenica, posebno uspostavljanje DNK-baze podataka radi olakšavanja procesa utvrdjivanja istine i obuke istražnih sudija i policije za postupanje u slučajevima ‘nestalih beba’ „, uz korišćenje stručnosti u okviru Saveta Evrope i njegovih država članica.

Komitet ministara Saveta Evrope je uz to „pozvao vlasti (Srbije) da najkasnije do 1. oktobra 2020. godine pruže sveobuhvatne informacije o sprovodjenju i funkcionisanju mehanizma istrage“ i „odlučio da nastavi svoj nadzor nad ovim slučajem po standardnoj proceduri“ – piše na kraju teksta.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.