Preminuo profesor Petar Petrović

Profesor Petar Petrović preminuo je 9. septembra 2022. u 88. godini. Bio je jedan je od najuglednijih projektanata visokih brana u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji.

U istoriji će biti zapamćen po projektima najznačajnijih brana i hidroelektrana u SFRJ. Njegov potpis nose brane „Đerdap 1“ i „Mratinje“ (idejni projekt), koja je najviša jugoslovenska hidrotehnička građevina (220 m).

Petar S. Petrović rođen je 1934. godine u Kragujevcu. Bio je redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Građevinskog fakulteta u Subotici. Svoj radni vek proveo je i u Energoprojektu i Kosovoprojektu. Bavio se naučnim i stručnim radom iz oblasti teorije elastičnosti i hidrotehničkih konstrukcija, a posebno brana. Dao je niz značajnih ostvarenja (rešenje Lameovih jednačina, matrični proračun lučne brane, itd), neka od njih po prvi put u našoj zemlji (galerija sa zatvaračnicom u telu davno završene brane „Grahovo“, vodozahvatna i izlazna građevina brane „Radonjić“, itd).

Bio je jedan od najboljih poznavalaca projektovanja i građenja betonskih brana u Srbiji.

Autor je više od 200 hidrotehničkih rešenja i projekata, od kojih je više od 60 objekata izvedeno. Osim projektovanja, za većinu tih objekata uradio je sve hidrauličke, statičke i dinamičke proračune.

Autor je više radova objavljenih u stručnim časopisima, kao i prve knjige-udžbenika iz oblasti hidrotehničkih konstrukcija na srpskom jeziku, objavljene 1992. godine u izdanju Građevinskog fakulteta, pod naslovom „Hidrotehničke konstrukcije“, kao i „Hidrotehničke konstrukcije – primeri primene“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.