Srbija u obavezi da pravno reguliše zajednicu osoba istog pola

Presudom Evropskom suda za ljudska prava u slučaju tri gej para iz Italije, Srbija je kao država članica Saveta Evrope u obavezi da pravno reguliše zajednicu osoba istog pola, saopštila je danas organizacija Sivil rajts difenders (Civil Rights Defenders).

U predmetu Oliari i drugi protiv Italije, sud je zaključio da je podnosiocima prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima povređeno pravo na privatnost, jer su zahtevi tri gej para da registruju svoje zajednice života uvek odbijani, iako u nekim od italijanskih opština postoji mogućnost simbolične registracije takvih zajednica.

Evropski sud je zaključio da države članice Saveta Evrope regulišu zajednice života osoba istog pola, bez obzira da li će to učiniti u formi registrovanih partnerstava, civilnih unija ili bilo kom drugom obliku koji smatra prikladnim.

„Ustav Srbije u članu 18. predviđa da se ljudska i manjinska prava neposredno primenjuju i tumače saglasno važećim međunarodnim standardima ljudskih i manjinskih prava, kao i praksi međunarodnih institucija koje nadziru njihovo sprovođenje“, dodala je organizacija.

U svojoj presudi, Evropski sud je podržao stav Ustavnog suda Italije koji je zaključio da Parlament mora pravno regulisati zajednice života koje „de fakto postoje“ i da legalizacija ovih zajednica ne bi ni na koji način predstavljala opterećenje za Italiju.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.