U trendu

Stupila na snagu odluka o prestanku rada državne agencije Tanjug

Odluka o prestanku rada Novinske agencije Tanjug stupila je danas na snagu, objavljeno je u „Službenom glasniku“ od 5. novembra.

Kako se navodi, Vladina „Odluka o pravnim posledicama prestanka Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug“, koju je potpisao premijer Aleksandar Vučić 3. novembra, stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku“.

U Odluci se navodi da je Tanjug prestao sa radom 31. oktobra 2015. godine, u skladu sa članom 146 Zakona o javnom informisanju i medijima.

Prema Odluci, imovinu Tanjuga koju čini pravo svojine na nepokretnostima i pokretnim stvarima, pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini, novčana sredstva i druga imovinska prava, preuzeće Republička direkcija za imovinu, po brisanju Tanjuga iz Registra privrednih subjekata.

Dokumentaciju nastalu u radu Tanjuga, a koja predstavlja arhivsku građu, preuzima Arhiv Jugoslavije.

Navodi se da će Tanjug isplatiti sve neisplaćene zarade i druga primanja koja su zaposleni ostvarili po osnovu rada u Tanjugu do dana prestanka radnog odnosa, kao i da zaposleni ostvaruju pravo na otpremnine u skladu sa Odlukom o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. godinu.

Direktor Tanjuga, po isplati zarada, otpremnina i drugih obaveza, podneće Agenciji za privredne registre prijavu radi brisanja Tanjuga iz Registra privrednih subjekata, navodi se u Odluci i dodaje da će direktor Tanjuga radi obavljanja poslova u vezi sa prestankom Tanjuga angažovati po ugovoru potreban broj izvršilaca.

Po brisanju Tanjuga iz Registra privrednih subjekata, Registrator medija će po službenoj dužnosti izbrisati medij čiji je Tanjug izdavač iz Registra medija, piše u Odluci.

Član 146 Zakona o javnom informisanju i medijima predviđa da Zakon o Javnom preduzeću novinska agencija Tanjug prestaje da važi datumom potpisivanja kupoprodajnog ugovora, odnosno najkasnije 31. oktobra.

Agencija za privatizaciju organizovala je prethodnih meseci dva javna poziva za prodaju Tanjuga, koji su proglašeni neuspešnim, jer nije bilo zainteresovanih kupaca.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.