U trendu

Objavljen evropski predlog za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine

BRISEL – Na sajtu Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) objavljen je evropski predlog za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.

Evropski predlog sadrži 11 tačaka i u njemu se, pored ostalog, navodi da će strane međusobno priznati dokumenta i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, registarske tablice i carinske pečate, kao i da se „Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji“.

Takođe se navodi da obe strane potvrđuju svoju obavezu da primenjuju sve prethodne sporazume u okviru dijaloga, koji ostaju važeći i obavezujući.

U tekstu Predloga je navedeno da su se ugovorne strane, svesne odgovornosti za očuvanje mira, posvećene doprinosu plodonosnoj regionalnoj saradnji i bezbednosti u Evropi i prevazilaženju nasleđa prošlosti, svesne da su nepovredivost granica i poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta i zaštita nacionalnih manjina osnovni uslov za mir, polazeći od istorijskih činjenica i ne dovodeći u pitanje različita gledišta osnovnim pitanjima, uključujući pitanja statusa, u želji da stvore uslove za saradnju između strana u korist naroda, dogovorile o sledećem:
Član 1
Strane će međusobno razvijati normalne, dobrosusedske odnose na osnovu jednakih prava.
Obe strane će međusobno priznati dokumenta i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, registarske tablice i carinske pečate.
Član 2
Obe strane će se rukovoditi ciljevima i principima Povelje Ujedinjenih nacija, posebno onim o suverenoj ravnopravnosti svih država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, pravu na samoopredeljenje, zaštiti ljudskih prava i nediskriminacije.
Član 3
U skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, strane će sve sporove između sebe rešavati isključivo mirnim sredstvima i uzdržaće se od pretnje ili upotrebe sile.
Član 4
Strane polaze od pretpostavke da nijedna od njih ne može predstavljati drugu u međunarodnoj sferi ili delovati u njeno ime. Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.
Član 5
Nijedna strana neće blokirati, niti podsticati druge da blokira napredak druge strane na njihovom putu ka EU na osnovu sopstvenih zasluga. Obe strane će poštovati vrednosti navedene u članovima 2. i 21. Ugovora o Evropskoj uniji.
Član 6
Iako sadašnji sporazum predstavlja važan korak normalizacije, obe strane će sa novim zamahom nastaviti proces dijaloga koji vodi EU, koji bi trebalo da dovede do pravno obavezujućeg sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa.
Strane su saglasne da produbljuju buduću saradnju u oblastima privrede, nauke i tehnologije, saobraćaja i povezanosti, pravosudnih i policijskih odnosa, pošte i telekomunikacija, zdravstva, kulture, vere, sporta, zaštite životne sredine, nestalih, raseljenih lica i drugih oblasti kroz zaključivanje konkretnih sporazuma.
Detalji će biti dogovoreni u dodatnim sporazumima koji će biti omogućeni Dijalogom koji vodi EU.
Član 7
Obe strane se obavezuju da će uspostaviti posebne aranžmane i garancije, u skladu sa relevantnim instrumentima Saveta Evrope i oslanjajući se na postojeća evropska iskustva, kako bi se obezbedio odgovarajući nivo samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu i sposobnost za pružanje usluga u određenim oblastima, uključujući mogućnost finansijske podrške Srbije i direktan kanal komunikacije srpske zajednice sa Vladom Kosova.
Strane će formalizovati status Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i pružiti snažan nivo zaštite srpskim mestima verskog i kulturnog nasleđa, u skladu sa postojećim evropskim modelima.
Član 8
Strane će razmeniti stalne misije. One se osnivaju u sedištu odgovarajuće vlade.
Praktična pitanja u vezi sa uspostavljanjem misija biće obrađena posebno.
Član 9
Obe strane uzimaju u obzir posvećenost EU i drugih donatora da uspostave poseban paket investicija i finansijske podrške za zajedničke projekte Strana u ekonomskom razvoju, povezivanju, zelenoj tranziciji i drugim ključnim oblastima.
Član 10
Strane će uspostaviti zajednički komitet, kojim predsedava EU, za praćenje sprovođenja ovog sporazuma.
Obe strane potvrđuju svoju obavezu da primenjuju sve prethodne sporazume u okviru dijaloga, koji ostaju važeći i obavezujući.
Član 11
Obe strane se obavezuju da će poštovati Mapu puta za implementaciju koja je priložena ovom sporazumu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar