SRB nastavila napredak, mora bolje u reformi vladavine prava

BRISEL, 30. novembra ( Tanjug) – Zemlje clanice EU u svojim zaključima za 2020. godinu pozdraviće ukupan napredak Srbije u pregovorima o pristupanju EU, postignuto u oblasti ekonomije i saradnje u regionu, ali i naglasiti da je napredak u oblasti valdavine prava i normalizacije odnosa sa Prištinom i dalje ”odlucujuci za brzinu napredovanja Srbije na putu ka clanstvu”.

U nacrtu zakljucaka Saveta EU o Srbiji, u koji je Tanjug imao uvid, konstatuje se da su EU integracije i dalje strateški cilj Srbije, a vlasti u zemlji se pozivaju da ”demonstrira politicku volju i znacajno ubrza reformske napore” u oblasti vladavine prava ukljucujuci nezavisnost i efikasnost pravosuda, reformu ustava, borbu protiv korupcije i organzivanog kriminala.

Istovrememeno, Srbija se poziva da prioritetno primeni usvojenu medijsku strategiju uz napomenu da još nema napretka u poboljšanju okruženja za slobodu izražavanja.

”Savet ponavlja svoj poziv Srbiji da garantuje sigurnu klimu za nesmetanu slobodu izražavanja i nezavisnost medija, ukljucujuci i pojacavanje napora na istražuju slucajeve pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima”, navodi se u zaključima.

Savet EU zakljucuje i da Srbija treba da nastavi da obraca posebnu pažnju na puno poštovanje osnovnih prava, ukljucujuci zaštitu najugroženijih grupa i manjinskih zajednica, ali i da osigura pravilno funkcionisanje demokratskih institucija.

Konstatuje se da su tokom opštih izbora 21. juna 2020. godine ”poštovane osnovne solobode”, ali i da je izbor biraca bio je ogranicen ”ogromnom prednošcu vladajuce stranke” i promocijom vladinih politika od strane vecine glavnih medija kao i zbog ”bojkota brojnih opozicionih stranaka”.

U tom kontekstu, sprske valsti se pozivaju da nastave transparentan i inkluzivan dijalog sa politickim strankama i drugim zainteresovovanim stranama uoci sledecih izbora i u cilju postizanje širokog medupartijskog i društvenog konsenzusa o reformama povezanim sa EU.

U pogledu ekonomskih reformi, Savet EU konstatuje ”kontinuirani napredak” postignut u razvoju funkcionalne tržišne ekonomije.

Dodaje se i potreba da Srbija uskladi svoju trgovinsku i energetsku politiku sa pravnom tekovinom EU, posebno u pogledu gasa.

U nacrtu zakljucaka Saveta EU, pozdravlalja se” kontinuirano aktivno ucešce i doprinos Srbije misijama i operacijama u okviru Zajednicke bezbednosne i odbrambene politike”, ali i ponavlja potreba da Srbija pojaca svoje napore u cilju postepenog uskladivanja sa zajednickom spoljnom i bezbednosnom politikom, ali i viznom politikom EU.

Zemlje clanice EU pozdravljaju ”oživljavanje” dijaloga Beograda Prištine i iznosi ocekivanje da se svi ”do sada postignuti dogovori primene i poštuju”, a da ce Srbija nastaviti da ucestvuje u dijalogu ”u dobroj nameri i u duhu kompromisa za postizanje sveobuhvatnog pravno obavezujuceg sporazuma u skladu sa medunarodnim pravom i pravnom tekovinom EU”.

”Ovaj sporazum treba da se odnosi na sve otvorena pitanja i doprinose regionalnoj stabilnosti. Ovo je presudno kako bi Srbija i Kosovo mogli napredovati na njihovim evropskim putevima”, navodi se u tekstu.

Savet EU svoje zakljcke završava fokusom na pozitivnom nastavku ”posvecenosti Srbije odnosima u redionu”, podsticanju saradnje i jacanja dobrosusedsnkh odnosa.

Zemlje clanice EU bi zakljucke o Srbiji i drugim partnerima sa Zapadnog Blkna, trebalo da usvoje do kraja decembra najverovatnije psianom procedurom, zbog nemogucnosti fizickog sastanka ministra opštih poslova EU.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.