Da li ste znali

U Kini danas drže u kavezima više od 7.000 medveda. U narodnoj, ali i u zvaničnoj medicini, žuč medveda koristi se kao lek. Medvedima se žuč uzima iz žučne kese pomoću sonde.

Na osnovu starih nadgrobnih spomenika, može se zaključiti da je u 1. veku prosečan ljudski život bio 32 godine.

Čokolada je škodljiva za kućne ljubimce jer sadrži teobromin, koji u većim količinama može da izazove stomačne poremećaje.

Jirgen Krist iz Lipštata, u Nemačkoj, već godinama skuplja stare naočari za dalekovide i stare aparate za poboljšanje sluha da bi ih, bez naknade, dao ili poslao starijim osobama kojima su potrebni.

Rimski Koloseum imao je 50.000 mesta. Ulaznice su bile glinene pločice.

 

Napomena: Upotrebite dugme Refresh kako biste videli novu zanimljivost.