U trendu

SULUJ i njegovo mesto u novim uslovima

Savez udruženja likovnih umetnika Jugoslavije u Galeriji SULUJ organizuje izložbu „SULUJ i njegovo mesto u novim uslovima“, koja je otvorena od 22. juna do 9. jula ove godine, a centralni deo programa biće dve diskusije – prva u subotu, 24. juna u 1h, a druga u utorak, 4. jula u 18 časova.

Nakon skoro jedne decenije ne sasvim jasnog upravljačkog statusa, početkom ove godine Savez likovnih umetnika Jugoslavije dobio je novu upravu sastavljenu od delegata Udruženja likovnih umetnika Srbije, Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine i Udruženja likovnih umetnika Kosova i Metohije. Istorijski gledano, SULUJ je osnovan 1947. godine kao krovna organizacija udruženja likovnih umetnika na saveznom nivou, najpre FNRJ, a zatim SFRJ, što već tri decenije nije.

Istraživačko-dokumentarna izložba sa pratećim diskurzivnim programom predstavlja pokušaj uspostavljanja kontinuiteta sa istorijskim dostignućima SULUJ-a, odnosno otvaranje polja za zajedničko promišljanje današnje uloge i forme u kojoj Savez može da deluje. Izložba uključuje grafičku i tekstualnu analizu sadržaja Biltena SULUJ-a (1960–1970) što čini ujedno i bazu, osnovni resurs i okruženje u kojem će biti organizovana dva diskurzivna programa.

Reč je o periodičnom glasilu Centra za dokumentaciju i informacije SULUJ „preko kojeg bi se umetnici sporazumevali, pratili rad drugih, rešavali staleške probleme – a u širem smislu – van umetničkih krugova propagirali i popularisali izvesne aktuelne teme, informisali o svom radu i vršili određeni uticaj“ u pogledu boljih uslova rada umetnika i društvenog statusa umetnosti (Informativni bilten SULUJ, br. 1, zima 1960).

Tokom izložbe koja je otvorena od 22. juna do 9. jula, SULUJ želi da pokrene internu i širu diskusiju o mestu koje ovakva organizacija može da ima u današnjem, izmenjenom socio-političkom kontekstu, kada savezna država više ne postoji, a kulturna politika koja gradila, nije više na agendama sukcesorskih državnih politika, niti nadležnih institucija.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar