Vic trenutka

Leži izbeglica na travi i jede travu. Nailazi čovek u najnovijem mercedesu S500 i upita ga:

Je li, šta to radiš?

Kaže izbeglica:

Pa ja sam izbeglica, nemam šta da jedem, sem trave.

Dođi kod mene ja ću te nahraniti!

Jeste, ali ja imam i ženu i decu.

Nahranićemo i njih.

Uđu oni u kola i voze se. Kaže izbeglica:

Zašto Vi nas toliko hoćete da nahranite?

Da vidiš kolika je trava u mom dvorištu!

Svrha viceva nije omalovažavanje niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava.