U trendu

Vic trenutka

Dolazi bolesnik kod doktora i pita:

Doktore, koliko mi je još ostalo da živim?

Pa, nije još mnogo!

Bolesnik opet pita:

A koliko je to?

Još deset...

Čega deset? Nedelja, meseci?

Devet, osam, sedam...

Svrha viceva nije omalovažavanje niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava.