U trendu

E-cigarete sve popularnije kod mladih

Popularno nazvane e-cigarete su uređaji koji sadrže izvesnu količinu nikotina (nikotin u cigaretama izaziva zavisnost), ali sadrže manje opasnih toksina koji izazivaju posledice po zdravlje.

E-cigarete se često reklamiraju kao bezbednija alternativa pravim cigaretama, a neki smatraju da mogu pomoći ljudima da smanje pušenje ili da potpuno prestanu sa pušenjem. S druge strane, e-cigarete mogu biti proizvedene sa različitim ukusima, pa postoji zabrinutost da adolescenti koji počnu da koriste e-cigarete budu ohrabreni da počnu sa pušenjem pravih cigareta. Rezultati istraživanja nisu dali odgovor ni za i ni protiv e-cigareta.

Da bi saznali više o ovome, istraživači su pregledali rezultate jednogodišnjeg anonimnog američkog istraživanja o navikama pušenja kod dece. Istraživači su proučavali odgovore dece uzrasta između 11 i 18 godina u 2011. i ponovo u 2012. godini. Oko 19.000 dece je učestvovalo u prvoj, a oko 25.000 u drugoj godini istraživanja. Istraživači su uporedili rezultate dva različita istraživanja da bi videli da li je bilo promena u navikama pušenja mladih.

Šta kaže studija?

Mladi koji su probali e-cigarete pokazali su veću verovatnoću da će pušiti prave cigarete i tendenciju da će biti „teži“ pušači od onih koji nikada nisu probali e-cigaretu. Za mlade ljude koji puše prave i koriste e-cigarete, zato što planiraju da prestanu sa pušenjem, manje je verovatno da će zapravo pokušati da prestanu da puše u toku 12 meseci . Istraživači su došli do zaključka da u stvari e-cigarete ne ohrabruju mlade da prestanu sa pušenjem pravih cigareta.

Više mladih je u toku 2012. godine probalo e-cigarete, ili ih je redovno koristilo u odnosu na 2011. godinu: oko 3% mladih ljudi 2011. godine je pokušalo da puši e-cigarete, a 2012. godine ih je bilo oko 7%, dok je 1% ispitanika 2011. godine koristilo e-cigarete najmanje jednom u prethodnih 30 dana, a 2012. godine dva puta više.

Koliko je pouzdano istraživanje?

Korišćenje velike nacionalne ankete može biti pouzdan način za prikupljanje informacija, ali se oslanja na „iskrene i tačne“ odgovore ispitanika. Rezultati se odnose samo na mlade ljude u SAD. To se ne može primeniti na mlade ljude u drugim starosnim grupama ili u drugim zemljama.

Studija ne može da nam kaže da li su adolescenti u studiji počeli da koriste e-cigareta, a zatim počeli da puše prave cigarete ili obrnuto. Takođe, nema jasnog dokaza da su mladi ljudi koji su počeli da puše to učinili zato što su ranije koristili e-cigarete.

Šta to znači za nas?

Rezultati pokazuju da mladi ljudi koji koriste e-cigarete imaju veće šanse da napreduju sa eksperimentisanjem, pa sa e-cigareta pređu na prave cigarete.

Studija takođe pokazuje da e-cigarete ne mogu biti od pomoći kao instrument u pomaganju mladim ljudima da prestanu da puše onako kako se oni nadaju.

Kao što je navedeno, zbog same vrste studije, moramo biti oprezni u tumačenju ovih rezultata.

Ostaje na snazi onaj odgovor psihologa: „Lakše je ne početi sa pušenjem i drogiranjem nego se posle lečiti.“

Roditelji treba da se trude oko dece u vaspitanju od malena, pa će tako na vreme sprečiti loše navike, a samim tim i pušenje. Lični primer je tu veoma važan.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike