U trendu

Faktori koji utiču na dužinu života

U SAD je vršena analiza očekivanog trajanja života, na osnovu čega su izvučene pouke o tome kako produžiti život sistemskim (državnim) merama.
Analizom je ustanovljeno da je u Kanadi, Australiji, Japanu i razvijenim evropskim zemljama očekivana dužina života veća nego u nerazvijenim zemljama, ali je i veća nego u mnogim američkim državama. Amerikanci imaju više faktora rizika po dužinu života nego neke razvijene zemlje.
Istraživači su analizirali period od 2000. do 2007. godine, koristeći statistički model za procenu životnog veka. Za 2007. godinu očekivano trajanje života u SAD bilo je 75,6 godina za muškarce i 80,8 godina za žene, što je 37. mesto u poređenju sa ostalim zemljama.
Top 10 nacija sa "najdužim životom":

  1. Island
  2. Švajcarska
  3. Švedska
  4. Japan
  5. Australija
  6. Norveška
  7. Kanada
  8. Španija
  9. Francuska
  10. Holandija

Objašnjenje
Istraživači navode četiri važna razloga za duži očekivani životni vek:
Društveno-ekonomski faktori kao što su prihodi i obrazovanje imaju veliki uticaj. Više obrazovanje i veći prihodi utiču na produženje životnog veka zato što osobe koje ih imaju češće traže savete lekara i pridržavaju se lekarskih saveta.
Pristup zdravstvenoj zaštiti: u krajevima gde ima više doktora i gde više ljudi ima zdravstveno osiguranje, i životni vek je duži.
Kvalitet zdravstvene zaštite: tamo gde je bolja preventiva i gde se vrše češći sistematski (redovni) lekarski pregledi, bolje je zdravstveno stanje stanovnika.
Zemlje koje su smanjile faktore rizika kao što su gojaznost i pušenje – znatno su smanjile i broj obolelih i smrtnost stanovništva.

Od ostalih faktora koji utiču na dužinu životnog veka navodimo:
Poboljšanje saobraćajne kulture i bezbednosti u saobraćaju, kao i smanjenje kriminala: znatno poboljšavaju zdravstveno stanje ljudi i smanjuju broj povreda.
Pozitivna su iskustva iz Australije, koja promoviše javno zdravlje u programima lokalne zajednice. Na taj način je dosta uloženo u prevenciju i lečenje početnih stadijuma raka kože i postignuti su dobri rezultati.
Naučnici se slažu da "jaki elementi zaštite životne sredine" smanjuju faktore rizika koji dovode do skraćivanja životnog veka. "Ako živite u senovitim krajevima prepunim zelenila sa uređenim i bezbednim trotoarima, mnogo je veća verovatnoća da ćete izaći u šetnju i da ćete udisati čistiji (zdraviji) vazduh."
Na zdravlje nacije mnogo utiče pristup zdravoj ishrani i cena hrane. Činjenica je da mnogi ljudi nisu u stanju da kupe sveže i zdrave proizvode (voće i povrće) po razumnoj ceni, što se na kraju odražava na njihovo zdravlje.
Državni organi i lokalna samouprava mogu mnogo da učine da porodica ima zdrav ambijent za život. Bezbedna igrališta, biciklističke staze, parkovi, bazeni i drugi sportsko-rekreativni objekti – podstiču ljude da više vežbaju, što je jedan od važnih faktora zdravlja.
Napomena
Interesantni su rezultati istraživanja kada je reč o sprečavanju gojaznosti i prestanaku pušenja. Istraživači smatraju da "problem više leži u sistemu nego u ljudima". U zemljama gde se sistemski i sistematski preduzimaju mere protiv pušenja (i duvanskog dima) i protiv gojaznosti, manji su i rizici po zdravlje pacijenata od ovih štetnih faktora.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pogledaj komentare (1)