U trendu

Kako sprečiti utapanje?

Uprkos brojnim upozorenjima preko sredstava javnog informisanja, svedoci smo da se svakog leta veliki broj osoba, a naročito mladih, utopi (udavi) tokom kupanja. Briga je svih nas da preduzmemo mere da takvih nesrećnih događaja bude što manje.

Upozoravamo naročito roditelje na neke od uzroka davljenja.

Skakanje u vodu

Skakanje u vodu bez prethodnog rashlađivanja predstavlja realnu opasnost po zdravlje zato što je razlika između temperature vazduha i temperature vode 15 do 20 stepeni Celzijusovih, a to je za svaki organizam previše. U rekama i jezerima voda je ispod površine mnogo hladnija nego voda na površini, što predstavlja dodatnu opasnost pri naglom ulasku u vodu.

Prilikom naglih promena temperature okoline, dolazi do naglih promena u krvnim sudovima, tako da može doći do grčeva (šoka), pa čak i do srčanog ili moždanog udara. Ovakvi šokovi i bolovi u mišićama izazivaju najčešće paniku kod neiskusnih plivača i lako dođe do utapanja.

Zato preporučujemo postepen ulazak u vodu ili tuširanje (kvašenje tela) pre kupanja.

Prilikom skokova u vodu, može doći do sudara kupača, pri čemu su udarci glavom najopasniji. Prilikom skokova u vodu u opasnosti su i skakači i nedužni plivači u vodi. Pri skakanju u vodu kupači se mogu okliznuti, udariti u skakaonicu ili ivicu bazena (na rekama kamenje i stene predstavljaju opasnost) i povrediti se.

Prilikom skakanje sa prave ili improvizovane skakaonice neiskusni skakači mogu izgubiti dah i udahnuti vodu.

Virovi i rastinje

Na moru, rečnim i jezerskim divljim plažama ima delova gde se iznenada povećava dubina, pa neoprezni kupači mogu da upadnu, izgube kontrolu i tlo pod nogama. Opasnost predstavlja i rastinje, gusta trava, korenje ili dubok gust mulj u vodi. Neopreznim kupanjem i plivanjem može se upasti u takvu sredinu i stradati.

Na većim i brzim rekama bujica može neopreznog kupača da odvuče u veliku dubinu, pod stenu, u pećinu, pod korenje ili pod vodenicu.

Posebna opasnost jesu obale gde se izvode građevinski radovi ili kopa pesak građevinskim mašinama. Na takvim mestima obala je nesigurna i podložna odronima, a voda je neravnomerne dubine, tako da postoje peskoviti plićaci, ali i veoma duboki virovi nastali kopanjem. Ovakva mesta su obično neobeležena, pa za kupače postoji veoma velika opasnost od utapanja.

Na rekama i jezerima može biti opasno skakanje u „neproverene dubine“ jer se na takvim mestima u novije vreme mogu naći odbačeni delovi kućne tehnike ili automobila sa šiljatim i oštrim vrhovima.

Strma obala

Strma i neravnomerna (trošna) obala predstavlja ozbiljnu opasnost za kupače, a naročito za decu. Usled neopreznog hodanja po ovakvoj obali, može doći do odrona, urušavanja ili klizanja, tako da se prolaznik ili kupač začas mogu naći u dubokoj vodi. Veoma je opasno skakanje sa obale u vodu, jer podloga može biti nestabilna i može doći do padova, a voda u koju se skače može biti ili plitka ili preduboka.

Vazdušne i vodene struje

Opasne su vazdušne i vodene struje na moru i jezeru koje kupače sa loptama, gumama i dušecima mogu postepeno odvući daleko od obale, tako da se neiskusni plivači i neplivači ne mogu sami vratiti na obalu.

Udaljavanje od obale je realna opasnost jer neiskusnim plivačima kasnije bude veoma teško da se vrate. Često se udaljavanjem od obale izgubi osećaj za daljinu pa povratak na obalu može da bude naporan i opasan.

Saveti i upozorenja

Svim kupačima, plivačima i neplivačima preporučuje se da vode računa o svojim mogućnostima i realnim opasnostima tokom letnjih vrućina i sezone kupanja. Na moru, rekama, jezerima, ali i bazenima, svako junačenje i „luda hrabrost“ mogu imati teške posledice.

Deca se najčešće odlučuju na nepromišljene poduhvate a nisu svesna svih opasnosti, pa ih na reke i jezera ne treba puštati bez nadzora. Roditeljima savetujemo da budno paze na decu i da ih nikako ne ostavljju same na obali ili u plićaku.

Najbezbednije je kupati se na zvaničnim kupalištima gde su mesta za kupanje obeležena i obezbeđena i gde ima spasilaca. Savetujemo svima da u grupama idu na kupanje kako bi imao ko da im pomogne u slučaju potrebe.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar