Ovo je bliska budućnost medicine…

Foto: Nemo/Pixabay.com

Telemedicina je kod nas novost, a u mnogim zemljama na početku primene. Dosadašnji podaci pokazuju da daje dobre rezultate, da će imati široku primenu i vedru perspektivu.

Telemedicina je lečenje pomoću baze podataka u kojoj pacijentove simptome ili bolest mogu da prate lekari širom sveta koji mogu savetima i predlozima pomoći u određivanju terapije. Lekari se, takođe, putem telemedicine mogu konsultovati i razmeniti novine u raznim studijama i istraživanjima širom sveta.

Jedan od primera uspešnosti korišćenja telemedicine jeste dijagnoza i moguće terapije u slučajevima groznice i teško obolele dece sa RDS-om (respiratorni distres sindrom). Stepen saglasnosti između lekara je bio veoma visok, čak 56%, što je dokaz da se korišćenjem telemedicine ništa ne gubi, a dosta dobija.

Primena telemedicine je u porastu. Očekuje se da će se sve više zdravstvenih institucija i klinika širom sveta priključiti telemedicini i da će sve više vlada raznih država uključiti telemedicinu u zakonski zdravstveni sistem.

Ovo istraživanje je namerno izabralo bolesti koje se smatraju izazovom za dijagnozu. Za telemedicinsko konsultovanje korišćen je “ajped” sa aplikacijama “FaceTime”, što je bitno zbog izvodljivosti i dostupnosti tehnologije, kao i rasprostranjenosti i potencijala primene tehnologije.

Studija

Studija obuhvata 132 deteta uzrasta od 2 meseca do 36 meseci sa simptomima groznice i prosečnom temperaturom od 38,7. Prosečna starost dece bila je 15 meseci.

Za respiratorni distres sindrom studija je obuhvatala 145 deteta, uzrasta od 2 meseca do 18 godina, sa simptomima poput kašlja i otežanog i ubrzanog disanja. Prosečna starost dece ovde je bila 4 i 5 godine.

Rezultati su pokazali da telemedicina, koristeći dostupnu telekomunikacijsku opremu, može biti pouzdana kako u proceni simptoma i tegoba, tako i u dijagnozi i terapiji. Jedina do sada uočena primedba – u nekim slučajevima je brzina kamere i rezolucija prilikom snimanja bila slabija, pa se teže uočavalo disanje pacijenata, kao i njegovi pokreti tela.

Međutim, svakodnevnim razvojem tehnologije ovi problemi vrlo brzo mogu biti rešeni.

Na kraju treba naglasiti isplativost telemedicine. Prema dosadašnjim procenama nekih istraživanja, u zdravstvene svrhe bi se samo u Americi za 10 godina uštedelo 1,8 milijardi dolara. Srazmerno broju stanovnika u drugim zemljama, kao i zdravstvenoj politici, ovaj iznos bi varirao, ali je nesporno da ušteda nije mala.

Ostavite komentar