U trendu

Prekrivač za dušek ne leči alergiju

Američki naučnici tvrde da specijalni poklopci za dušeke ne mogu uvek biti efikasni protiv grinja i prašine koji izazivaju alergiju.

Oko 40% svetske populacije ima neku od alergijskih bolesti i veliku verovatnoću da će biti alergični na grinje i kućnu prašinu.

Procenjuje se da u prosečnom krevetu ima preko 10.000 grinja. Zbog toga se alergičnim pacijentima često preporučuju nepropustivi pokrivači za dušeke ili madrace, kako bi se smanjio uticaj „alergijskih okidača“.

Iako nepropustivi pokrivači znatno smanjuju nivo kućnih grinja, nema dokaza da smanjena količina grinja i prašine smanjuje alergijske reakcije ili simptome.

Studija

Stručna ekipe Škole za javno zdravlje i tropsku medicinu, Tulan, SAD, sprovela je istraživanje kombinujući rezultate prethodnih istraživanja. Analizom su obuhvaćene i neke studije iz Velike Britanije.

Pronađeno je da upotreba prekrivača dušeka ima veliki efekat u smanjenju izloženosti tela grinjama i prašini, ali ovo smanjenje nije imalo statistički značajan uticaj na smanjenje alergijskih simptoma kao što su teško disanje, astma, curenje iz nosa ili dermatitis.

Razlog za ove rezultate nije jasan. Istraživači pretpostavljaju da je moguće da iako je nivo grinja u dušeku niži, on ne može biti dovoljno nizak da bi se izbegle reakcije ili ublažili simptomi. To takođe može da znači da dušek nije primarna lokacija grinja, ili čak da grinje iz kućne prašine nisu pokretački faktor u razvoju alergijskih bolesti.

Reakcija

Dobrotvorno udruženje iz Velike Britanije (Allergy UK) podržava upotrebu određenih prekrivača (pokrivača) za dušeke u cilju smanjenja alergije na grinje.

Dr Žan Emberlin, naučni direktor društva, izjavio je: „Izuzetno je teško da se ispita odnos između količine alergena i alergijskih simptoma. Ima mnogo faktora koji utiču na pacijente tako da se ne znaju svi činioci koji izazivaju slabiju ili jaču alergijsku reakciju i simptome. Postoje alergije na razne alergene i različiti simptomi alergije koji mogu biti izazvani drugim ne-alergenim faktorima. Takođe, svaka osoba reaguje drugačije na različite nivoe alergena u različitim delovima dana, a i te su reakcije veoma subjektivne (neko to lakše a neko teže podnosi) i teško merljive. Određivanje nekih simptoma je veoma subjektivno i nelinearno, a statistička analiza ne daje jasne rezultate.

Na osnovu rezultata naučnih nezavisnih laboratorija dobijenih testiranjem u Velikoj Britaniji, pokazalo se da neki prekrivači sprečavaju prolazak grinja od kućne prašine i alergena ili njihovih delova iz dušeka i jastuka. Na ovaj način se sprečava „prljanje“ novih dušeka, jorgana i jastuka, kao i prolaz (izlaz) alergena u starim dušecima. Međutim, grinje iz kućne prašine mogu da žive na površinama tih maski i prekrivača, pa su i na taj način „dostupne“ čoveku. Važno je razumeti da posteljinu treba prati na temperaturi od 60 stepeni Celzijusovih u trajanju od najmanje 20 minuta, kako bi se ubile sve grinje iz kućne prašine i alergeni.

Dr Žan Emberlin smatra da su antialergijski pokrivači samo jedan način da se ograniče grinje i alergija usled prašine. U borbi protiv alergije treba preduzeti niz mera radi smanjenje grinja iz kućne prašine u tepisima, ćebadi, jorganima, jastucima, tapetama i drugim delovima nameštaja i odeće. To se postiže redovnim pranjem, čišćenjem, usisavanjem i provetravanjem.