U trendu

Uticaj spotova na mlade

Uticaj televizije na ljude, naročito na decu, zaista je ogroman, mada toga nismo ni svesni. Studija iz Velike Britanije bavi se upravo uticajem TV sadržaja na decu i tinejdžere. Primećeno je da nepostojanje klasifikacije muzičkih spotova izlaže riziku najviše decu i tinejdžere.

Filmovi i TV sadržaji u Britaniji klasifikovani su na dečije uzraste kojima su namenjeni, podležu kontroli vremena emitovanja, ali ne postoje propisi koji se odnose na muzičke spotove.

Reklamiranje alkohola i duvanskih proizvoda u muzičkim spotovima u Velikoj Britaniji je zabranjno, ali zakon ne važi za spotove snimljene van zemlje.

Tim iz centra za duvan i alkohol Univerziteta u Notingenu napravio je studiju o izloženosti adolescenata i odraslih duvanu i alkoholu preko muzičkih spotova.

U studiji je učestvovalo 2068 tinejdžera starosti između 11 i 18 godina, kao i 2.232 odraslih sa 19 i više godina. Istraživači su svoja saznanja zasnovali na trenutno 40 najpopularnijih muzičkih spotova u Velikoj Britaniji u 12 nedelja prikazivanja, između novembra 2013. i januara 2014. godine.

Utisak koji su spotovi ostavili na mlađu populaciju bio je ogroman, i do četiri puta veći nego na odrasle. Kod adoloscenata uzrasta od 13 do 15 godina, prosečan utisak na duvan bio je 11,48%, dok je kod odraslih bio 2,85%. Kod tinejdžera od 16 do 18 godina, utisak na duvan bio je 10,5%. Zabrinjavajući podatak je da je izlaganje utisku na duvan bilo mnogo veće među devojčicama, čak 65% veći nego kod dečaka i uzrasta od 13 do 15 godina.

Što se tiče alkohola, obrazac izloženosti bio je sličan kao kod duvana, ali i sa ciframa do pet puta većim. Procenjuje se da je nivo utisaka bio 52,11% kod svih tinejdžera u odnosu na 14,13% odraslih. Procenat izlaganja utisku među devojčicama između 13 i 15 godina bio je čak 70,68% veći nego kod dečaka.

Istraživanje navodi da ukoliko se ovakva tendencija nastavi, možemo očekivati još veći rast izlaganja mladih utisku na duvan i alkohol ili neki sličan proizvod, pa bi iz tog razloga vlast morala da uvede određene kontrole.

Komentari povodom ove studije uglavnom su bazirani na apelima zdravstva na uvođenje kontrole nad muzičkim spotovima, kako ne televiziji tako i na internetu. Takođe, komentariše se i rizik za mlade povodom spotova u smislu konsumiranja alkohola i duvana. Navodi se i zapažanje da se sve veći broj proizvoda reklamira u muzičkim spotovima i da je to danas sve češći vid marketinga i oglašavanja.

Vlada Velike Britanije takođe je reagovala na reklamiranje alkohola i duvanskih proizvoda, na razne načine, saopštenjem da su u pripremi novi propisi, znatno stroži od postojećih.

Kada vidimo kakav uticaj na mlade u Velikoj Britaniji imaju muzički spotovi, ne možemo da se ne zapitamo kakav li uticaj na mlade imaju rijaliti programi koji se emituju kod nas.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar