Zagađen vazduh i trudnice

Prema novoj studiji, deca čije su majke tokom trudnoće bile izložene visokim nivoima zagađenja vazduha, mogu imati povećan rizik od oštećenja pluća.

Istraživači iz Španije testirali su funkciju pluća 620 dece od 4 godine i zabeležili izloženost njihovih majki tokom drugog tromesečja trudnoće saobraćajnim zagađivačima vazduha, azot-dioksidu i benzenu.

U odnosu na decu čije su majke bile manje izložene saobraćajnim zagađivačima vazduha, rizik od smanjenja funkcije pluća bio je 22% veći kod dece čije su majke bile izložene visokim nivoima benzena i 30% veći kod dece čije su majke bile izložene visokim nivoima azot-dioksida.

Veza između izloženosti visokim nivoima saobraćajnih zagađenja vazduha tokom trudnoće i oštećenja pluća bila je najjača među siromašnijom decom i onom koja pate od alergija.

Prema rezultatima studije, nije bilo značajnih dokaza o povezanosti izloženosti zagađenju vazduha u prvoj godini života i opasnosti od smanjenja funkcije pluća u predškolskom uzrastu deteta.

„Nalazi ukazuju na to da izlaganje saobraćajnim zagađujućim materijama tokom prenatalnog perioda može negativno da utiče na pluća u razvoju“, kaže istraživač dr Eva Morales iz Centra za istraživanje životne epidemiologije u Španiji.

„Postavljanjem i sprovođenjem pravila kako bi se smanjila izloženost zagađenju vazduha u vezi sa saobraćajem, mogu se izbeći štetni efekti na razvoj i funkciju pluća sa znatnim zdravstvenim beneficijama stanovništa“, zaključuju istraživači.

„Ova studija nudi ubedljive dokaze da izlaganje zagađenju pre rođenja ima dugoročne posledice na dečja pluća“, kaže dr Piter Slaj, profesor na Kvinslend dečjem institutu za medicinska istraživanja Univerziteta u Kvinslendu, Australija. „Ovi i slični nalazi pokazuju zakonodavcima da pravila ograničavanja izlaganja zagađenju iz saobraćaja tokom fetalnog razvoja i u ranom postnatalnom životu, predstavlja jedan od načina da se smanji teret respiratornih bolesti.“

Napomena

Ovo je još jedan dokaz o tome koliko zagađenje vazduha utiče na naše zdravlje i zdavlje naše dece. Ne treba zaboraviti da vazduh ne zagrađuju samo vozila svojim izduvnim gasovima nego i fabrički dimnjaci i dim iz individualnih domaćinstava, naročito tamo gde je gustina naseljenosti i industrijskih objekata velika.

Obično zaboravljamo i na štetnost buke izazvane saobraćajem, pa se veoma retko prave zvučne izolacije u kućama i zgradama ili izolacije između prometnih saobraćajnica i stambenih četvrti.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike