Alkohol, pušenje i droga

Foto: Designatic/Pixabay.com

Istraživanja o alkoholu i duvanu sprovedena širom sveta ukazuju na štetnost oba poroka, a različita su mišljenja o nivou štetnosti za organizam i riziku od smrti. Novo globalno istraživanje ukazuje upravo na to koliki danak uzimaju alkohol i duvan.

Prema proceni istraživanja, oko milijardu ljudi, ili više od 20% svetske populacije, koristi duvanske proizvode, dok je 240 miliona, ili oko 5%, zavisno od alkohola.

Studija otkriva mnogo veći negativni uticaj alkohola na zdravlje ljudi. Istraživanje procenjuje da je uticaj alkohola na invaliditet bar tri puta veći od ostalih uzročnika.

Izveštaj je utvrdio da se alkohol najviše konsumira u Istočnoj Evropi, gde se godišnje, po osobi, popije oko 3,7 litara. Ni Severna Evropa nije daleko, dok se u Centralnoj, Južnoj i Zapadnoj Aziji najmanje konsumira alkohol, u proseku oko pola litra po osobi godišnje.

Najveći broj pušača je u Okeaniji i Istočnoj Evropi (30% odraslih), zatim Zapadnoj Evropi (20% odraslih), dok se Severna i Centralna Amerika svrstavaju u delove sveta gde se najviše koriste ilegalne tablete i injekcije droge. Severna Evropa se po korišćenju duvana, ali ne i alkohola, nalazi na kraju liste.

Israživanje ukazuje na to da nema pouzdanih statističkih podataka o korisnicima ilegalnih droga, jer se do tih podataka mnogo teže dolazi, ali je procena da npr. u celom svetu ima oko 15 miliona zavisnika od heroina.

Napomene

Zaključak istraživanja je surova i poražavajuća istina sa kojom ceo svet mora živeti, ali protiv koje se mora boriti.

Napominjemo da su alkoholizam, pušenje i uživanje droga u stvari bolesti zavisnosti koje razaraju zdravlje, društvo, porodice, i to sa mnogo smrtnih ishoda. Statistike su neumoljive jer osobe zavisne od bilo kog poroka spadaju u rizične grupe za mnoge bolesti, ali i za nesreće i nasilje u porodici.

Brojke o broju „uživalaca“, tj. zavisnika, treba da nas upozore, a zvaničnike podsete da sa borbom protiv bolesti zavisnosti ne treba prestati.

Kako su zemlje Severne Evrope uspele da drastično smanje broj pušača, tako se ozbiljnim i sveobuhvatnim akcijama može znatno smanjiti i broj pušača, alkoholičara i narkomana i u svetu i kod nas.

Savetujemo roditelje da svojim primerom, savetima, vaspitanjem i ljubavlju na vreme pomognu deci, kako ne bi počela da puše, piju ili se drogiraju.

Ostavite komentar