najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Dijabetes više nije bauk

Rizik od smrti bolesnika sa dijagnozom dijabetes značajno je opao u odnosu na devedesete godine prošlog veka – rezultati su novijeg istraživanja koje je analiziralo rezultate u Engleskoj i Kanadi.
U Velikoj Britaniji je poređenjem pacijenata obolelih od dijabetesa 1996. godine i 2009. godine ustanovljeno da je smrtnost od ove bolesti opala za 43%. Autori studije objavljene u časopisu “Diabetelogija”, kažu da su intenzivniji tretmani bolesnika verovatno doprineli ovakvom rezultatu. Dobrotvorna organizacija “Dijabetes Britanija” pozdravila je ove rezultate, ali kaže da još uvek ima prostora za poboljšanje.
Tri miliona pacijenata u Velikoj Britaniji
Procena je da će dijabetes uticati na zdravlje više od 500 miliona odraslih osoba širom sveta do 2030. godine. U Velikoj Britaniji, trenutno ima oko 3 miliona ljudi sa dijagnozom dijabetes, a procenjuje se da njih oko 850.000 ne zna da ga ima. Dijabetes može dovesti do niza komplikacija, kao što su: slepilo, bolesti srca, moždani udar, otkaz bubrega, gangrena…
Međunarodni tim istraživača pogledao je i analizirao milione zdravstvenih kartona pacijenata iz Kanade (provincija Ontario) i Velike Britanije. Rizik od smrti kod pacijenata sa dijabetesom u Velikoj Britaniji pao je za oko 50% (period 1996-2009) U Ontariju je smrtnost opala sa 90% na 51% u istom periodu.
Smanjenje rizika od smrti primećeno je u svim starosnim grupama, i kod muškaraca i kod žena.
Agresivniji tretmani
Autori smatraju da je do poboljšanja došlo zbog intenzivnije kontrole šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom, kao i zbog redovne kontrole krvnog pritiska pacijenata. Korišćenje statina (kod bolesnika koji boluju od dijabetesa) znatno je smanjilo rizik od kardiovaskularnih problema. Takođe, češći i kvalitetniji skrining dijabetesa i ranije dijagnoze verovatno su doprinele padu smrtnosti.
Porast broja obolelih od dijabetesa
Dr Alasdair Rankin, direktor istraživanja u Velikoj Britaniji, navodi u saopštenju: "Ovo istraživanje, koje je pratilo rezultate pacijenata sa svim tipovima dijabetesa, ukazuje na to da je procentualno broj osoba sa dijabetesom koje umiru rano sada mnogo manji nego 1990. Sredinom devedesetih godina ljudi sa dijabetesom su imali otprilike dva puta veće šanse da umru u datoj godini nego danas."
Dr Rankin nastavlja:. "Ali još je dug put pred nama. Ovo istraživanje pokazuje da je sada broj obolelih od dijabetesa skoro udvostručen u odnosu na pre desetak ili pre dvadeset godina. Svake godine hiljade ljudi obolelih od dijabetesa u Velikoj Britaniji i dalje umire “relativno rano.” To je neprihvatljivo i treba preduzeti hitne mere da se dodatno poboljša situacija.
Zaključak
U celom svetu pa i kod nas i dalje je veliki broj obolelih od dijabetesa. Preventiva i lečenje su mogući: prvo da se smanji broj obolelih, a zatim i da se smanji smrnost pacijenata sa dijagnozom dijabetes.
Stručnjaci savetuju da treba poboljšati: osnovnu zdravstvenu zaštitu svih ljudi, redovnu analizu šećera u krvi pacijenata, redovnu kontrolu krvnog pritiska i redovnu kontrolu nivoa holesterola u krvi.
Treba podsetiti da su, pored navedenog, stres i gojaznost veoma značajni “izazivači” dijabetesa.

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike