U trendu

Ljudi sa plavim očima – skloni alkoholizmu

Genetska istraživanja danas se rade svuda u svetu i sve su više u ekspanziji. U genima se traže uzroci različitih bolesti i poremećaja kako bi se našli odgovori i načini lečenja.

Nedavno otkriće iz Amerike veoma je zanimljivo: istraživači su izjavili da ljudi sa plavim očima imaju veće šanse da postanu alkoholičari. Nadaju se da će ovo otkriće pomoći lekarima da saznaju nešto više o korenima alokoholizma, kao i o drugim psihijatrijskim poremećajima.

Studija je analizirala genetsku bazu podataka više od 10.000 ljudi, uglavnom crnaca i tzv. evropskih Amerikanaca. Svi su imali najmanje jedan psihijatrijski poremećaj, najčešće depresiju, shizofreniju i bipolarni poremećaj, uz alkoholizam i zavisnost od droge.

Studija navodi da su ovo kompleksni poremećaji, povezani sa genima, ali da su tu i mnogi spoljni faktori.

Koristeći bazu podataka, istraživači su otkrili više od 1200 osoba, evropskog porekla, koje su patile od alkoholizma.

Kada su istraživači prepoznali povezanost sa bojom očiju, ponovili su tri puta rezultate o razlikama u uzrastu, polu, pripadnosti i lokaciji porekla.

Utvrđeno je da su „evropski“ Amerianci sa svetlim očima imali veću stopu alkoholizma od onih sa tamnijim očima. Plave oči bile su najčešće kod osoba zavisnih od alkohola.

Tako se ispostavilo da su genetske komponente koje određuju boju očiju bliske liniji gena koja se odnosi na prekomernu upotrebu alkohola.

Ovakvi rezultati daju zanimljive mogućnosti: boja očiju može biti korisna za dijagnozu zavisnosti od alkohola ili bilo kakve zavisnosti. Možda je u ovim istraživanjima najvažnije rano uočiti skolonost neke osobe ka bolestima zavisnosti, kako bi se moguća zavisnost sprečila.

Na kraju se navodi da je potrebno uraditi više istraživanja da bi se razumela povezanost boje očiju sa zavisnošću od alkohola ili droge, jer ova studija nije dokazala uzročno-posledičnu vezu boje očiju i rizika od alkoholizma.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.