Pasivno pušenje i astma kod dece

Roditelji koji puše povećavaju rizik svoje dece od dobijanja astme. Duvanski dim sadrži više različitih hemikalija, a neke od njih mogu da utiču na kanaliće u plućima, tako što će ih suziti ili ih učiniti nadutim. To može da dovede do stanja koje se zove astma, a uzrokuje otežano disanje.
Dim cigarete takođe može izazvati napad astme, odnosno iznenadno pogoršanje simptoma kod bolesne dece. Deca čiji su roditelji pušači imaju veće šanse da dobiju astmu nego deca čiji roditelji ne puše. To je zato što pasivno pušenje može da izazove astmu kod dece.
Istraživači su želeli da otkriju da li deca sa astmom koja su bila izložena duvanskom dimu češće moraju da idu u bolnicu zbog simptoma astme. Njihova studija je obuhvatila 774 dece koja su imala astmu i koja su primljena u neku od bolnica širom Sjedinjenih Američkih Država između avgusta 2010. i oktobra 2011. godine.
Roditelji svakog deteta odgovorili su na upitnike o tome da li je neko pušio u njihovoj kući ili automobilu. Svako dete je dalo uzorak krvi i pljuvačke koje su istraživači testirali na cotinine, supstance u duvanskom dimu.
Istraživači su vodili evidenciju o tome koliko dece se vratilo u bolnicu tokom narednih 12 meseci, tražeći pri tom vezu između izloženosti duvanskom dimu i neophodnog bolničkog lečenja.
Šta kaže nova studija?
Sve u svemu, oko 17% dece je moralo da se vrati u bolnicu u roku od godinu dana zbog simptoma astme.
Prema odgovorima koje su dali roditelji, deca izložena duvanskom dimu nisu imala veće šanse da se vrate u bolnicu u odnosu na decu koja nisu bila izložena dimu.
Međutim, prema rezultatima testiranja krvi i pljuvačke, deca koja su bila izložena dimu češće su se vraćala u bolnicu nego deca koja nisu bila izložena dimu. Oko 19% dece čiji su testovi pokazali prisustvo cotinina u krvi ili pljuvačci vratilo se u bolnicu, u poređenju sa 11% dece koja nisu imala ove hemiklija.
Koliko je istraživanje pouzdano?
Roditelji su generalno potcenili koliko su njihova deca bila izložena pasivnom pušenju. Ovo je možda bilo zato što su pogrešno shvatili pitanja ili nisu uključili osobe koje žive sa njima, ali puše napolju. Osim toga, možda postoje i druga mesta gde su deca bila izložena duvanskom dimu koja roditelji i istraživači nisu uzeli u obzir. Sa druge strane, testovi krvi u pljuvačke veoma su pouzdan način da se pokaže da li su deca bila izložena pasivnom pušenju.
Istraživači nisu uključili informacije o terapijama u vezi sa astmom koje su deca dobijala. To takođe može da utiče na to da li su deca sa astmom imala probleme sa simptoma zbog kojih je trebalo da odu u bolnicu. Nije poznato da li je to uticalo na rezultate.
Šta to znači za nas?
Ovi rezultati šalju pojačanu poruku roditeljima čija deca imaju astmu, a to je da pušenje u blizini dece može učiniti njihove simptome astme mnogo gorim. Oni takođe pokazuju da nije dovoljno da se izbegava pušenje u blizini dece, jer pušenje u zatvorenom prostoru i automobilu takođe može da pogorša siptome.
Zato podsećamo pušače da kada puše ne misle samo o svom zdravlju već i o zdravlju dece. Takođe, ne treba zaboraviti da pušenje i duvanski dim povećavaju rizik za nastajanje mnogih bolesti, pa su zato kampanje i propisi protiv pušenja u razvijenim zemljama sve oštriji.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike