Ne treba agresivno lečiti svaki rak prostate

Foto: Unsplash/Pixabay.com

Značajan broj muškaraca sa dijagnozom raka prostate ne treba da sprovodi nikakvu terapiju osim “aktivnih redovnih kontrola” kod urologa. Te kontrole podrazumevaju redovnu analizu nivoa prostatičnog specifičnog antigena (PSA) u krvi i povremene biopsije prostate, koje bi potvrdile da rak nije postao agresivniji i da se nije proširio izvan prostate.

Kanadski istraživači napravili su dugotrajnu kliničku studiju sa osobama koje su imale spororastući rak prostate niskog stepena. Praćeni su u periodu od deset godina i nađeno je da je procenat preživljavanja u odnosu na rak prostate bio viši od 97, a ukupno preživljavanje skoro 80%. Naučnici su takođe pronašli da su te osobe imale 19 puta veće šanse da umru za tih 10 godina od nekog drugog uzroka, a ne od raka prostate.

Oko 40% osoba novodijagnostikovanih sa rakom prostate jesu mogući kandidati za aktivno praćenje, a ne za primenu neke od agresivnih terapijskih metoda. Uvođenjem analize PSA, počelo je rano otkrivanje raka prostate i kod mnogih pacijenata kod kojih je otkrivena, bolest je imala indolentan, spororastući oblik koji nije ugrožavao njihov život.

Agresivnije lečenje kao što je radikalna prostatektomija (vađenje prostate sa kapsulom i semenim kesicama) i zračenje – dovode često do nepoželjnih sporednih efekata kao što je erektilna disfunkcija (impotencija), urinarana inkontinencija (bezvoljni gubitak mokraće) i problemi sa završnim delom debelog creva.
Klinička studija obavljena je u Sanibruk zdravstvenom naučnom centru u Torontu (Sunnybrook Health Sciences Centre) pod vođstvom doktora Lorensa Kloca (Laurence Klotz).

Još članaka o prostati…

Uključite se u diskusiju o problemima s prostatom…

Jedan komentar

Ostavite komentar

Oznake