U trendu

Više smrtnih slučajeva od „opiodnih“ lekova

Broj smrtnih slučajeva izazvanih predoziranjem tzv. opiodnim lekovima protiv bolova (to su npr. morfin, metadon, butorfanol…) dostigao je u Sjedinjenim Državama epidemijske razmere – veći je od broja smrtnih slučajeva od predoziranja kokainom i heroinom zajedno.
Procenjuje se da svaka dvadeseta odrasla osoba u Sjedinjenim Državama (oko 12 miliona ljudi) ima istoriju neodgovarajuće upotrebe lekova, što je u velikoj meri posledica neadekvatnog prepisivanja lekova, ali i njihove zloupotrebe.
Zloubotreba lekova
"Zloubotreba lekova izdatih na recept dovodi do brzog rasta problema narkomanije, a činjenično stanje je poražavajuće", kaže Gil Kerlikovski, direktor Nacionalnog centra za kontrolu lekova.
Problem zloubotrebe opiodnih lekova pobudio je naročitu pažnju u aprilu 2011. godine, kada je objavljen sveobuhvatni akcioni plan zaustavljanja ove epidemije.
Među ostalim inicijativama, federalni plan je pozvao farmaceutske kompanije da finansiraju obuku onih koji prepisuju lekove, a uključena je i podrška za proširenje programa za kontrolu izdavanja lekova na recepte.
Kerlikovski je dodao i to da se uvođenjem određenih državnih zakona može napraviti značajna razlika u suzbijanju zloupotrebe lekova.
Velike varijacije stope smrtnosti
Kako bi se bolje razumeo obim problema, urađena je analiza stope fatalnih predoziranja, upotrebe u nemedicinske svrhe, prodaja lekova i priznanja osoba da su na terapiji.
Utvrđeno je da je u 2008. godini zabeleženo 36.450 smrtnih slučajeva zbog predoziranja opijatima; 20.044 smrtnih slučajeva nastalo je usled predoziranja lekovima koji su prepisani receptom, a od toga su kod 14.800 bili uključeni opiodni lekovi protiv bolova, što iznosi 73.8%.
Prodaja ovih lekova učetvorostručena je u periodu od 1999. do 2010. godine, a samo u 2009. godini zabeleženo je više od pola miliona hitnih intervencija zbog njihove nepravilne upotrebe ili zloupotrebe.
Lečenje lekovima – poslednja opcija
"Zbog velikog rizika od stvaranja zavisnosti, opiodne lekovi protiv bolova treba koristiti samo kada svi ostali tretmani zakažu. Pacijentima je moguće pružiti adekvatno olakšanje bez posezanja za lekovima", smatra Kerlikovski i dodaje da takva strategija kreće od rešavanja poremećaja raspoloženja prepisivanjem fizikalne terapije za ublažavanje bola.
Postoje mnoge stvari koje se mogu uraditi kako bi se povećao komfor pacijenata i njihovo funkcionisanje bez rizika od zavisnosti.
U slučajevima kada su lekovi neophodni, lekari bi trebalo da prepišu samo neophodnu količinu lekova na osnovu očekivanja trajanja bolova. Osim toga, kroz bolju kontrolu i preduzimanje odgovarajućih akcija protiv lekara koji neadekvatno prepisuju ove lekove, kao i pacijenata koji ih nepravilno koriste, uz promovisanje dobre lekarske prakse, stručnjaci smatraju da je moguće napraviti veliku razliku i smanjiti epidemiju na kontrolisani nivo.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar