U trendu

U avgustu gotovi radovi u Istorijskom arhivu Beograda

BEOGRAD – Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević obišao je danas Istorijski arhiv Beograda, u kome su u toku investicioni radovi na rekonstrukciji dva depoa ukupne površine 2.400 kvadratnih metara, koji bi trebalo da budu završeni u avgustu.

Radovi obuhvataju izgradnju stabilnog sistema zaštite od požara, ugradnju novog sistema klimatizacije, postavljanje led rasvete i instaliranje novog sistema grejanja u depoima.

Investitor radova, započetih u februaru, je Grad Beograd, odnosno Sekretarijat za investicije, radove izvodi kompanija ELKOMS, a njihova ukupna vrednost je 144 miliona dinara.

Nikodijević je naglasio da je Istorijski arhiv Beograda ustanova od izuzetnog značaja ne samo za srpsku prestonicu, već i za region, te da čuva 13.970 metara građe.

„Biće obezbeđeni neophodni mikroklimatski, hemijsko-biološki i fizički uslovi za bezbedno čuvanje ove neprocenjivo vredne građe. Urađen je i jedan od najsavremenijih sistema protivpožarne zaštite, što je posebno značajno kada je reč o istorijskoj građi“, rekao je Nikodijević nakon obilaska.

Najstariji pojedinačni dokument koji se čuva u Istorijskom arhivu Beograda datira iz druge polovine 16. veka, a reč je o Dijalogu Osmanlije i Hrišćanina o vojnopolitičkoj situaciji, na turskom jeziku.

Najstariji fond je Zemunski magistrat čija građa datira iz 1749. godine, a najveći fondovi sa nekoliko stotina metara građe jesu Skupština grada Beograda, Okružni sud za grad Beograd, Uprava grada Beograda, Zemunski magistrat, Kotarski sud u Zemunu, Trgovinska komora u Beogradu. Najviše fondova, zbirki i legata Arhiva nastalo je posle 1945.

„Pored obezbeđivanja uslova za adekvatno čuvanje arhivske građe, u postupku je proces digitalizacije. Nastojimo da građu što više približimo građanima i da što veći broj dokumenata bude dostupan na sajtu“, istakao je Nikodijević i dodao da je u toku proces digitalizacije dokumenata privrednih subjekata, posebno onih koji su ugašeni ili otišli u stečaj.

Reč je o 1.920 privrednih fondova ugašenih pravnih subjekata i preduzeća u stečaju za period od 1867. do 2017. u kojima se nalazi i dokumentacija neophodan za regulisanje penzija građana.

U toku je i digitalizacija crkvenih matičnih knjiga iz perioda 1721. do 1913.

Arhiv čuva 459 pravoslavnih knjiga, 33 katoličke i dve knjige Jevrejske opštine koje su kategorisane kao kulturno dobro od izuzetnog značaja i trenutno je omogućen onlajn pristup digitalizovanim matičnim knjigama sa opština Vračar, Voždovac, Palilula, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zvezdara, Rakovica i Zemun (222 knjige rođenih, umrlih ili venčanih).

U periodu od maja do jula ove godine izvršena je primopredaja crkvenih matičnih knjiga starijih od 100 godina koje su se nalazile u jedinicama lokalne samouprave čime će postojeća zbirka Istorijskog arhiva Beograda biti proširena za 327 novih knjiga koje će takođe ući u postupak arhivističke obrade i digitalizacije.

Digitalizovano je i 390 zemljišnih knjiga iz perioda od 1880. do 1965. koje su pripadale Četvrtom opštinskom sudu, a ove godine se ušlo u proces digitalizacije 706 knjiga koje pripadaju Kotarskom sudu Zemun (Zbirka isprava 1882-1944).

Direktor Istorijskog arhiva Beograda Dragan Gačić naglasio je da tokom izvođenja radova nije prekinut rad sa strankama, a potražnju za dokumentima je ilustrovao podatkom da je u periodu od januara do juna ove godine evidentiran 4.021 korisnik Pisarnice i 1.039 poseta Čitaonici.

Nikodijević i Gačić složili su se da je neophodna izgradnja još jednog objekta za smeštaj građe pa će po završetku započetih radova, za koji je rok 25. avgust, krenuti sa izradom projekta nadogradnje postojeće zgrade.

„Potrudićemo se da do kraja godine uradimo glavni projekat nadogradnje zgrade. Ideja je da u prizemlju bude rad sa strankama, a ostali prostor bi bio namenjen smeštaju građe. U ovom momentu treba da preuzmemo od Skupštine grada Beograda dva kilometara građe i zato jeste rešenje novi prostor“, rekao je Gačić.

(Tanjug)

Napišite komentar