U trendu

Access – Štampanje samo parnih ili neparnih stranica izveštaja

Ponekad, kod nekih tipova Access izveštaja (Report), biće vam potrebna opcija da štampate samo parne ili neparne stranice. Tipičan primer ovakvog Report-a jesu adresari, ili dvostrani izveštaji o praćenju roba na zalihama. Ukoliko ne posedujete štampač koji može da štampa u duplex-u, možda će vas to zastrašiti. Na svu sreću, ovo i nije veliki problem.

Evo šta treba da uradite da biste dobili mogućnost štampanja samo parnih, odnosno neparnih stranica:

  1. Na formu (Form) koja se koristi za inicijalizaciju (pokretanje) vaših izveštaja, dodajte opcionu grupu optParNepar (option group) sa dve opcije koje ćete nazvati Parne ili Neparne. Svakoj od opcija dodelite vrednosti (tzv. option values) i to na sledeći način: jedinicu (1) dodelite opciji Parne, a nulu (0) opciji Neparne.
  2. Unutar obrade događaja OnPrint svake od sekcija vaših izveštaja dodajte sledeći VBA programski kod:


    If Me.stranica mod 2 = Form!optParNepar then
    Cancel = -1
    End if


Ovaj programski kod koristi funkciju Mod, ugrađenu u Access, koja može biti od koristi u mnogim situacijama. A kako zapravo radi ova funkcija? Ukoliko ste za štampu sa vaše forme izabrali parne stranice, kada izveštaj krene sa formiranjem i dođe do obrade neparne stranice, npr. stranice broj 3, imaćemo funkciju "3 mod 2 = 1". Pošto je Par = 1, doći će do otkazivanja štampanja stranice 3.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.