Brze Internet veze – bakarna žica protiv optičkog kabla

Među svim oblicima brzih Internet veza, najzastupljeniji na tržištu su kablovski Internet i DSL. Tehnologije satelitskog i bežičnog (radio) prenosa se još uvek dokazuju, a prenos pomoću električnih vodova (power lines) tek treba da privuče pažnju investitora i probije se na tržište.

Optički kablovi su, za sada, omiljeniji od pristupa koji se ostvaruje pomoću telefonskih (bakarnih) žica, barem kada je o kućnim korisnicima reč. Ovakva slika važi za SAD, jedno od najvećih tržišta za „broadband“ tehnologije. Individualni korisnici su privučeni dodatnim sadržajima koje pružaju kablovski distributivni sistemi, a koji, pored pristupa Internetu, nude i kablovsku televiziju i kvalitetne igračke servise. Zato se i 3,6 miliona Amerikanaca odlučilo za optički kabl, nasuprot 2 miliona koji su pretplaćeni na DSL.

Korišćenje digitalnih pretplatničkih linija je zastupljenije kod poslovnih korisnika (u firmama), kojima nisu toliko bitni dodatni sadržaji, već je odlučujuća mogućnost brzog Interneta. Ipak, slika se menja i u ovoj oblasti, naročito posle bankrotiranja mnogih DSL provajdera, koji nisu mogli da izdrže jaku konkurenciju. Takođe, kablovski Internet postaje sve popularniji, jer se ne oslanja na telefonske kompanije, niti brzina prenosa podataka zavisi od rastojanja od telefonske centrale/bazne stanice.

Naravno, popularnost različitih tehnologija varira od zemlje do zemlje: koja će prevagnuti i osvojiti većinu korisnika, zavisi od mnogih činilaca. U regionima gde postoji razgranata kablovska mreža, logično je da će pristup Internetu kroz optičke kablove biti zastupljeniji, nego u oblastima u kojima to nije slučaj. Sam stav telefonskih kompanija prema provajdingu i njihov eventualni monopol na nekim tržištima, može da utiče na širenje ili spori razvoj DSL pristupa. U regionima gde ne postoji razvijena infrastruktura, ni kablovska, ni telefonska, najverovatnije je da će se brza veza ostvarivati pomoću satelita – najbolji primer za to je Južnoafrička Republika, gde satelitski Internet ubedljivo vodi u odnosu na ostale širokopojasne sisteme.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.