Delphi – Postavka jednostavne forme za baze podataka

U ovom tekstu ćemo se pozabaviti kreiranjem jednostavne forme za rad sa bazom podataka. Da bi uopšte počeli sa radom na ovom projektu trebaće nam sama baza podataka u nekom od dostupnih formata. Delphi i njegove komponente podržavaju rad sa gotovo svim formatima baza. U našem slučaju iskoristićemo bazu podataka koja dolazi sa instalacijom Delphi-ja. Pa, da krenemo u uzgradnju naše forme:

 • Pokrenite Delphi i startujte novi projekt „File -> New Application“
 • Pređite na paletu alata „Data Access“, gde se nalaze potrebne komponente za rad sa bazama
 • Izaberite komponentu „TTable“ (druga sleva) i postavite je na formu
 • Izaberite sa palete komponentu „TDataSource“ i postavite na formu
 • Sada pređite na paletu alata, karticu „Data Controls“
 • Sa palete izaberite kontrolu „DBGrid“ i postavite na formu.

Kada smo na formu postavili sve potrebne kontrole, sada ćemo izvršiti podešavanje osobina (Properties) svake od njih.

 • Podesite osobinu kontrole „TTable“, „DatabaseName“ (naziv baze podataka, radi pristupa određenoj) na „DBDEMOS“
 • Potom iz padajuće liste osobine „TableName“ izaberite „customer.db“
 • Sada izaberite drugu komponentu, „TDataSource“(DataSource1), i za osobinu „DataSet“ iz liste odaberite „Table1“
 • Prebacite fokus na komponentu „TDBGrid“ (DBGrid1) i u osobini „DataSource“ selektujte „DataSource1“
 • Izaberite opet kontrolu „Table1“ i osobinu „Active“ postavite na „True“, na ovaj način već u projektovanju forme možete videti zadržaj određene tabele sa podacima.
Pritiskom na funkcijski taster F9 možete pokrenuti ovu malu aplikaciju, preko tastera strelica možete se kretati kroz slogove tabele. Zapamtite da jedna „TTable“ komponenta se može odnositi samo na jednu tabelu baze podataka. Ukoliko vam je potreban pristup ka više tabela sa samo jednom komponentom, koristićete komponentu „Query“ sa palete „Data Access“. Ali, o tome čitajte u drugom prilogu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.