Delphi – Vaš prvi program

Delphi je takozvani RAD-alat (Rapid Application Development). Ovakva programska okruženja vam omogućavaju (korišćenjem drag-and-drop funkcije) vizuelni dizajn dijaloga, prozora, dugmića, pa čak i celih aplikacija. Na toolbar-u glavnog Delphi prozora naćićete pregršt unapred spremljenih komponenti koje ćete koristiti u svojim projektima. Jednostavnim duplim klikom na ikonu komponente, istu postavljate na aktivnu formu. Na levoj strani ekrana (posle instalacije, posle može biti tamo gde ga vi postavite) nalazi se tzv. Object inspector. Svrha ovog prozora je da u njemu podešavate osobine za komponente koje ste postavili na formu. Za ovo nije potrebno da pišete dodatni kod! Dobar način da dobro savladate Delphi je da eksperimentišete sa komponentama.

Prvi primer: Izaberite iz menija File -> New Application. Ovo će kreirati praznu formu, na koju možete dodavati komponente koje želite. Sada možete dodati komponentu dvostrukim klikom na odgovarajuću, na paleti sa komponentama. Da biste promenili veličinu postavljene komponente, kliknite na jedan od uglova i povucite mišem. Kao prvi korak, recimo dodajte jedno dugme (button) sa palete „Standard“. Dugme će se pozicionirati na sredinu forme, ali ga vi možete prevući gde želite. Dugme će dobiti naziv „Button1“, što nije baš najbolji naziv za korišćenje u kodu. Da biste promenili tekst na dugmetu (osobina zvana „Caption“), idite u „Object inspector“ i promenite vrednost polja „Caption“. Nakon ovoga korisnik vašeg programa ima mogućnost da klikne na dugme, ali nakon klika neće se ništa desiti.

Da bi dodali neku akciju kada korisnik klikne na dugme, dvostruko kliknite na dugme, Delphi će vam prikazati „Source Code“ (izvorni kod) prozor. Kursor se već nalazi na pravoj poziciji, ostaje samo da unesete Pascal kod u proceduru. U ovom primeru jednostavno ukucajte „close; „. Ovom komandom se zatvaraju sve forme i zatvara se cela aplikacija. Vaša aplikacija je spremna za kompajliranje. Izaberite iz menija File -> Save As da bi snimili projekat. Za svaki vaš projekat koristite novi direktorijum, jer se prilikom kompajliranja stvara mnogo fajlova (najmanje 5). Da bi vaš projekat iskompajlirali i pokrenuli kliknite na Run dugme na paleti ili pritisnite funkcijski taster F9. Program se pokrećete i na ekranu dobijate prozor koji možete da pomerate, da mu menjate veličinu, kao i kod ostalih „Windows“ prozora. Sada možete kliknuti na dugme koje ste vi napravili, zatvoriće se prozor. Eto, to je vaša prva „Windows“ aplikacija.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.