Dreamweaver – Ugnježdavanje layer-a

Ako se bavite kreiranjem web stranica, sigurno ste čuli sa element „layer“ – sloj. Layer-i su, u stvari, elementi koji u sebi mogu da sadrže druge HTML elemente. Korišćenjem slojeva pri kreiranju dinamičnih stranica, dobićete veću kontrolu i fleksibilnost. Sama pojava layer-a je omogućila web dizajnerima fleksibilnost kakvu imaju i tradicionalni grafički dizajneri.

Na jednoj stranici možete imati više slojeva, i pored toga slojevi mogu biti ugnježdeni jedan u drugi. U sledećim redovima videćemo kako da uz pomoć Dreamweaver-a kreiramo jedan sloj u drugom. Ugnježdavanje može da se obavi preko palete „Layers“, preko ubacivanja, uz pomoć „drag and drop“ funkcije, ili tehnike „crtanja“. Inače, ugnježdavanje se najčešće koristi za grupisanje više slojeva. Pri ugnježdavanju, ugnježdeni sloj se pomera sa slojem „roditeljem“, i takođe od njega može nasleđivati osobine.

Prvi od načina za ugnježdavanje je da na stranicu postavimo novi sloj preko menija „Insert> Layer“. A zatim da kliknemo unutar tog novog sloja (kursor treba da se pojavi unutar sloja), i ponovo izaberemo meni „Insert> Layer“.

Kreiranje sloja preko palete „Layers“ ide na sledeći način:

  1. Da bi videli datu paletu izabraćemo meni „Window> Layers“ ili ćemo koristiti prečicu F11.
  2. Kreirajte dva sloja preko menija „Insert> Layer“, pa pređite na paletu „Layers“. Držeći taster „Ctrl“ kliknite na naziv nekog od postojećih slojeva, i nepuštajući taster miša, prevucite na drugi sloj (naziv drugog sloja) i otpustite.
  3. Pojaviće se razgranata struktura, gde ćemo pored sloja „roditelja“ videti znak plus (+), na čiji klik će se prikazati svi slojevi koji pripadaju sloju „roditelju“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.