U trendu

Excel – Napravite katalog vaših diskova

Ako posedujte veliki broj CD-a, DVD-a, igara i drugih medija, koji su vezani za kompjutere, verovatno vam najteže pada kada treba da pronaćete neki fajl ili program, a ne znate gde se nalazi. U ovakvim slučajevima najbolje bi bilo da kreirate mali katalog – bazu podataka, u koju ćete smestiti podatke o tome šta se nalazi na kom medijumu. Na ovaj način ćete izbeći beskrajna preturanja po diskovima, tražeći „nestali“ fajl. Za izgradnju kataloga iskoristićemo Microsoft Excel.

Za početak pokrenite Microsoft Excel i otvorite novu radnu svesku. Prvo ćemo izvršiti grubu podelu medijuma na kome se nalaze sadržaji radi lakše pretrage. Podelićemo ih recimo u tri kategorije: CD diskovi, DVD diskovi i diskete. Pri tome, svakoj kategoriji ćemo dodeliti jedan radni list. Kliknite dvostruko na jezičak prvog radnog lista (Sheet1) i ukucajte „CD diskovi“. Isti postupak ponovite i za sledeća dva radna lista (sa nazivima: „DVD diskovi“ i „Diskete“). Pošto smo medijume grubo podelili, prelazimo na kreiranje zaglavlja kataloga u koji ćemo uvrstiti neka najbitnija obeležja koja poseduje svaki medijum, a to su:

 • Redni broj
 • Naslov – Naziv
 • Tip – Žanr
Obeležjem „Redni broj“ ćemo svakom medijumu podeliti jednoznačni identifikator radi njihovog raspoznavanja. Preporučljivo je da svakom disku dodelite neki broj (kojim ćete ga identifikovati), pri tome biće poželjno i da ih fizički obeležite. Obeležavanje možete izvršiti pomoću običnog alkoholnog flomastera, ili uz pomoć nalepnica na koje ćete napisati brojeve (što je bolje rešenje). Kada ste diskove obeležili, krećemo sa popunjavanjem zaglavlja:
 • U ćeliju A1 upišite „Red.br.“.
 • U ćeliju B1 upišite „Naslov“.
 • U ćeliju C1 upišite „Tip“.

Sledi najdosadniji deo, a to je unos samih podataka. U polje „Red.br.“ Upisujte brojeve koje ste dodelili diskovima, te u polje „Naslov“ unesite nazive diskova (nazive programa, naslove muzičkih albuma, nazive igara itd.). U trećem polju ćete pobliže određivati sadržaj samog diska tako što ćete ih podeliti u tipizirane vrste, koje mogu biti npr:

 • Muzika
 • Softver
 • Igre
 • Enciklopedije
 • mp3
Ove vrste zavise, u stvari, od vašeg interesovanja i diskova koje posedujete. Znači, kada uneste broj i naslov diska, dodelite mu i neku kategoriju. Ovo je vrlo bitno prilikom pretraživanja (naravno, ako posedujete veliki broj diskova).

Unosom podataka o svim diskovima završili smo formiranje kataloga, te sada možemo da vidimo kako se vrši pretraživanje. Kliknite bilo gde u blok koji zauzima katalog i izaberite meni „Data> Filter> AutoFilter“. Excel će kod svakog naslova kolone (jedno obeležje) dodati dugme strelicu, čime će naslov pretvoriti u padajuću listu. Ako bi želeli da recimo od velikog broja diskova izlistamo samo muzičke diskove, kliknućemo na strelicu u polju „Tip“, i iz ponuđene liste izabrati „Muzika“. Celi katalog će biti izfiltriran i vi ćete videti samo diskove koji su muzičkog karaktera. Potom treba da u listi pronađete željeni naslov i preko njegovog rednog broja ćete ga vrlo brzo pronaći u gomili raznoraznih diskova. Sve ove postupke ponovite i za ostala dva radna lista („DVD diskovi“ i „Diskete“).

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.