U trendu

Excel – Podešavanje štampe cele radne sveske

Po default-u Excel vrši štampu samo aktivnog radnog lista (active sheet), a ne i cele radne sveske (workbook). Da li je moguće ovo promeniti, i kako? Kod Excel-a je prilikom izdavanja komande za štampu automatski podešena opcija Active Sheet(s), unutar sekcije Print What. Čak i ako snimite fajl sa novim podešavanjem, kada ponovo pozovete dijalog za štampanje, biće izabrana opcija Active Sheet(s).

Za otvaranje Print dijalog prozora možete upotrebiti makro sa sledećom komandom::


Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show

ali makro će izmeniti podešavanja za štampu samo ukoliko zapravo nešto i štampate. Ne možete, na primer, jednostavno prikazati Print dijalog i potom koristiti komandu SendKeys za izmenu podešavanja štampe, jer je izvršenje makroa suspendovano dok je sam dijalog otvoren.

Jedna od solucija je kreiranje makroa koji će štampati celokupnu radnu svesku (workbook). Nakon kreiranja, snimite makro u vaš osnovni šablon i dodelite mu odgovarajuću prečicu sa tastature, na primer [Shift+Ctrl+P]. Potom, kad god budete želeli da odštampate celu radnu svesku, pritisnite kombinaciju [Shift+Ctrl+P] umesto korišćenja standardne procedure.

Ali, ni ovakvim pristupom ne menjamo podrazumevana podešavanja za štampu. Ukoliko nakon pokretanja makroa pozovete Print dijalog, opet ćete uvideti da je Excel podešen da štampa samo aktivni(e) radni list(ove). Sa druge strane, ovo je dobro, jer nakon pozivanja makroa, nećete morati da poništavate podešavanja nametnuta izvršenjem makroa. Da biste ovo odradili ispratite sledeće korake:

  • Izaberite meni „Tools> Macro> Record New Macro“.
  • U dijalog prozoru [Record Macro] odredite [Shift+Ctrl+P] kao prečicu i Personal Macro Workbook kao mesto za smeštaj novog makroa. Nakon toga kliknite OK.
  • Izaberite meni "File > Print", u poznatom dijalog prozoru podesite štampu cele radne sveske – Entire Workbook, i zatim kliknite OK.
  • Zaustavite snimanje makroa pritiskom na dugme Stop Recording.

Pošto je Personal Macro Workbook (fajl Personal.xls) smešten u folder Xlstart, Excel će ga otvoriti svaki put kada se startuje. Fajl je normalno skriven, a makroi koje sadrži postaju vam dostupni.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.