Excel – Zamrzavanje prikaza

Verovatno ste svi imali problema sa velikim radnim listovima, tj. sa kretanjem kroz radni list. Naime skrolovanjem (pregled radnog lista u vertikalnom ili horizontalnom smeru) radnog lista uz pomoć klizača, gubimo iz vida naslovne redove i kolone koje opisuju podatke. Na taj način se odmicanjem od početka gubi nit, šta koja kolona (red) označava.

Ovaj problem se vrlo lako rešava upotrebom komandi „Freeze/Unfreeze Panes“, koje se nalaze u padajućem meniju „Window“. Da bi „zamrznuli“ gornji deo radnog lista uradićemo sledeće:

  • Selektujte gornje naslovne redove (ili kolone), tj. kliknite u bilo koju ćeliju prvog donjeg reda. Na primer, ako naš naslov zauzima prva dva reda, kliknućemo u bilo koju ćeliju u trećem redu.
  • Izabraćemo meni „Window> Freeze Panes“.
  • Odmah ispod selektovane naslovne linije, pojaviće se tanka horizontalna linija, koja razdvaja gornji („zamrznuti“) deo i donji koji se može nesmetano pregledati.
Na ovaj način povlačenjem vertikalnog klizača moćićemo da pregledamo dugačke radne listove, a da pri tom uvek imamo uvid koja kolona šta označava. Slično ovome, moguće je radni list podeliti i vertikalno, kada „zamrzavamo“ početne kolone, a ostale možemo da pregledamo. Pored toga možemo istovremeno zamrznuti i naslovni red i naslovnu kolonu – istovremeno. Potrebno je da izaberete ćeliju A1, te izaberete meni „Window> Freeze Panes“. Sada će biti zamrznuti prvi red i kolona, a skrolovanjem možemo videti ostatak radnog lista. Za „odmrzavanje“ samo izaberite meni „Window> Unfreeze Panes„.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.