Hiljadu puta brži Internet

Evropska svemirska agencija (European Space Agency) razvija tehnologiju koja bi mogla omogućiti i do 1.000 puta brži prenos podataka Internetom. Tehnologija integrisane optike razvija se u okviru projekata GENIE i Darwin, koji imaju za cilj pronalaženje i proučavanje planeta koje su po uslovima koji na njima vladaju slične Zemlji.

Takve planete pronalaze se i posmatraju pomoću orbitalnih teleskopa koji imaju pokretnu optiku (ogledala i sočiva). Međutim, pokretna optika nije dovoljno pouzdana, jer se često kvari. Takvu optiku zamenila bi integrisana optika u vidu minijaturnih sočiva i ogledala koja se nalaze na čipovima i preusmeravaju svetlost. Uočen je potencijal te tehnologije i za potrebe koje nisu povezane s istraživanjem svemira: integrisana optika mogla bi da i do 1.000 puta ubrza prenos podataka na Internetu.

Danas „kičmu“ Interneta čine optički kablovi, u kojima se svetlost kreće malo brže od polovine brzine svetlosti. Iako takva svojstva optičkih kablova omogućuju veoma veliku brzinu prenosa, usporavanje nastaje na serverima, gde se svetlost pretvara u električnu struju, a ona se kreće nekoliko hiljada puta sporije. Primena integrisane optike mogla bi da omogući da do takvog pretvaranja ne dođe, te da se podaci do krajnjeg korisnika i od servera kreću u vidu svetlosti.

Korisna adresa:

  • ESA.int

    Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.