Idealni radni uslovi

U prethodnom prilogu započeli smo priču o pravilnom pozicioniranju kompjutera i njegovih dodataka, sa akcentom na položaj monitora. Ovaj put pogledaćemo obezbeđenje idealnih radnih uslova. Za nesmetan rad na računaru potrebno je osigurati odgovarajuće uslove. Pa tako, prostorija u kojoj radite (soba ili kancelarija) mora biti provetrena i sa dovoljno svetlosti. Rad u zagušljivoj i neprovetrenoj prostoriji, zbog nedostatka kiseonika, izaziva smanjenje sposobnosti koncentracije, a ponekad i pospanost. Kao što znamo, mozak je jedan od najvećih potrošača kiseonika u telu i za nesmetan rad potrebno mu je obezbediti dovoljno kiseonika.

Takođe, na koncentraciju deluje i osvetljenje. Većina korisnika radi u skoro zamračenim prostorijama, gde je jedini izvor svetlosti sam ekran monitora. Ovakvi uslovi su izuzetno nepovoljni, jer se oči dodatno naprežu, a naročito kada pogled skrenete sa ekrana na neke objekte u radnoj prostoriji. Pošto velika većina korisnika ne zna tehniku kucanja „na slepo“ (automatski), vrlo često imaju potrebu da skreću pogled sa ekrana na tastaturu (i obrnuto), a tada pogled stalno prelazi sa osvetljene površine na neosvetljenu. Pri tome, oči se pri svakoj promeni moraju prilagoditi ovim promenama, a ako je ovo učestalo – javiće se brži zamor, pa čak i glavobolja.

Kada se govori o radnim uslovima ne treba zanemariti ni akustične uslove i temperaturu. U uslovima velike buke izuzetno je teško održati visok stepen koncentracije i uspešno raditi na računaru. Ovo je pogotovo izraženo ako tu buku predstavlja ljudski razgovor ili neki sličan vid informacija (TV, radio…). Nažalost, ovaj uslov je ponekad veoma teško zadovoljiti. Temperatura u prostoru je takođe veoma značajan faktor. Previsoka temperatura izaziva pospanost, smanjenu radnu sposobnost i pad koncentracije. A ako je ta temperatura zaista visoka, javiće se i znojenje, koje će još više smanjiti pažnju. Slične probleme stvara i previše hladna radna prostorija. Niža temperatura će takođe umanjiti radnu sposobnost, a na duže, može izazvati i druge zdravstvene probleme. Zato, pokušajte pronaći pravu meru, ne treba vam biti ni pretoplo, ni prehladno.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.