U trendu

JavaScript – Otvaranje novog prozora

Postoji nekoliko načina da otvorimo novi prozor browser-a. U ovom prilogu videćemo kako da to uradimo pomoću: događaja „onClick „, objekta „Window“ i metoda „Open“. Zastanite na trenutak i pogledajte malo bolje sledeći JavaScript programski kod, koji se nalazi unutar „link“ taga:


<a href="#"
onClick="window.open(‘www.krstarica.com’,’Krstarica’);">Idi
na Krstaricu</a>

Prvi deo skripta predstavlja događaj, a uslov za izvršavnje određenog koda je „OnClick“ (tj. kada se klikne). Znači radi se o događaju kada posetilac vaše stranice klikne na tekući link, tada se dešava „OnClick“. Sledaće dve deklaracije rade u paru i zapravo govore browser-u šta da radi. Radi o jednom objektu i metodi tog objekta. U ovom slučaju objekat je „Window“ (prozor), a metod prozora je „Open“ (otvori). Objekat „Window“ govori browser-u da će biti urađena neka operacija nad prozorom browser-a. Operacije je izažena metodom „Open“.

Ako uzmete u obzir događaj (onClick), naš objekat (window) i metod objekta (open), lako se može zaključiti da ovaj skript „govori“ browser-u, da kad posetilac klikne na link, „uzmi nov prozor i otvori ga“. Sada imamo događaj, metod i objekat, ali i dalje ne kažemo browser-u šta da radi sa tim informacijama. Sada ćemo pogledati i argumente ove metode. Ponovo pogledajte skript, ali pažnju obratite na elemente u zagradi (ovo su parametri). „www.krstarica.com“ je URL parametar. Ako izostavite parametar, otvoriće vam se prazna stranica. Ovo je ista linija koda koju stavljate unutar HTML „href“ elementa, što znači da može biti relativan ili apsolutan. Ovaj parametar govori browser-u koji fajl ili dokument da otvori. Drugi parametar je naziv novog prozora. Kod ovog parametra treba da izbegavate upotrebu rezervisanih reči i upotrebu naziva koji su već postoje, jer browser u tom slučaju neće otvoriti novi prozor nego će koristiti postojeći.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.