JavaScript – Rad sa podstringovima

Tri veoma važne metode objekta „String“ omogućavaju vam rad sa podstringovima (substring – deo stringa). Ove metode su veoma korisne kada morate da delite stringove na manje komponente. Prva od njih je metoda – „substring( )„, koja kao rezultat vraća deo originalnog stringa i to onaj deo koji se nalazi između dve indeksne vrednosti, a te indekse navodimo unutar zagrada. Na primer, sledeća instrukcija kao rezultat vratiće četvrtinu ulaznog stringa koji ima šest karaktera:


document.write(text.substring(3,6));

Zapazite da se treći i šesti karakter ne vraćaju u rezultatu. O ovoj metodi treba da znate sledeće tri stvari:
  • Indeksne vrednosti startuju nulom (0) od prvog karaktera, tako da četvrti karakter ima indeks tri (3).
  • Druga indeksna vrednost ne ulazi u podstring. U našem slučaju to je šesti karakter sa indeksom pet (5).
  • Indekse možete navoditi u bilo kom redosledu, što znači da možete navesti i (6,3). Manja vrednost će uvek biti prvi indeks.

U sledećim redovima ćemo na konkretnom primeru videti rad sa ovom metodom. Za primer, originalni string će uzeti vrednost engleske abecede:


abeceda = „ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ“;

A evi i rezultata upotrebe substring() metode:


abeceda.substring(0,4) vraća „ABC“.
abeceda.substring(10,12) vraća „KL“.
abeceda.substring(12,10) takođe vraća „KL“.
abeceda.substring(6,7) vraća „G“.
abeceda.substring(24,26) vraća „YZ“.
abeceda.substring(0,26) vraća celokupnu engl. abecedu.
abeceda.substring(6,6) vraća vredost „null“, tj. prazan string.

Druga metoda za rad sa podstringovima je „charAt( )„, koja na osnovu jedne indeksne vrednosti vraća jedan karakter. Evo i primera, i to nad prethodnim stringom „abeceda“:


abeceda.charAt(0) vraća „A“.
abeceda.charAt(12) vraća „M“.
abeceda.charAt(25) vraća „Z“.
abeceda.charAt(27) vraća prazan string.

I poslednji bitan metod vezan za podstringove je i možda i najmoćniji, a to je metod „split( )„, koji deli originalni string na niz stringova, i to na osnovu separatora, kojeg vi definišete. Na primer, sledeća instrukcija će podeliti string (ime) na više komponenti, a separator će biti prazno mesto („space“ – “ „):


ime = „Petar Petrovic Njegos“.split(“ „);

Rezultat ove instrukcije je da će niz „ime“, koji će imati tri elementa: ime[0] će biti „Petar“, ime[1] će biti „Petrovic“ i ime[2] će biti „Njegos“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.