U trendu

Jednostavno editovanje zvuka na Windows sistemima

Za jednostavne zadatke editovanja (preuređivanja) zvuka i zvučnih efekata, možete koristiti program „Sound Recorder“ koji dolazi uz Windows. Za naprednije i kompleksnije editovanje, moraćete nabaviti sofisticirane specijalizovane sound-editing aplikacije (kao što je recimo Sound Forge). Naravno za ove male operacije biće vam potrebna i bilo koja savremena zvučna kartica i zvučnici.

  1. Pokrenite vaš sound-editing program. Ukoliko koristite Windows Sound Recorder pokrenite ga iz menija „Start“. Izaberite „Start> Programs> Accessories> Entertainment> Sound Recorder“.
  2. Izaberite padajući meni „File> Open“ i locirajte zvučni fajl koji želite da obradite. Nakon otvaranja fajla, videćete da se sastoji od serije vertikalnih linija različitih amplituda. Ova slika najviše liči na dijagram „detektora laži“, koji ste sigurni videli na televiziji.
  3. Pomerite klizač (slider) do mesta odakle želite da postavite početnu tačku zvučne deonice ili na krajnju tačku, radi odsecanja pojedinih delova fajla. Sa padajućeg menija „Edit“, izaberite „Delete Before Slider“ ili „Delete After Slider“.
  4. Brzinu emitovanja zvučnog fajla možete menjati preko menija „Effects“, tj. biranjem opcija „Increase Speed“ (ubrzavanje) ili „Decrease Speed“ (usporavnje).
  5. Pored prethodnog efekta, možete delovati i na volumen (jačinu) zvuka preko opcija „Increase Volume“ ili „Decrease Volume“, sa menija „Effects“
  6. Čak je moguće postići i reverzno puštanje zvučnih fajlova, takođe preko menija „Effects“ i opcije „Reverse“.
  7. Da bi dodali efekat eha, izaberite meni „Effects> Echo“.
  8. Ukoliko pri editovanju niste zadovoljni postignutim rezultatom, uvek možete izabrati vraćanje na prethodno stanje, preko menija „File> Revert“.
  9. Na kraju, kada budete zadovoljni vašom „kompozicijom“ snimite fajl sa „File> Save“. Jednom kada ste snimili fajl sa promenama nećete moći da izvršite vraćanje na prethodno stanje.
Uz pomoć ovog malog programa moćićete i da promenite format samog zvučnog fajla i kvalitet zapisa. Takođe možete i kombinovati više zvučnih fajlova metodom „cut-copy-paste“. Ako vam neke opcije nisu najjasnije konsultujte help fajlove.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.