Microsoft .net Mobile Web SDK – šta sadrži i koji su sistemski zahtevi?

Dve najvažnije komponente .net Mobile Web SDK su biblioteka dodatnih ASP.net kontrola koje će programeri koristiti da kreiraju stranice koje će se izvršavati kroz microbrowser-e mobilnih uređaja i ekstenzije za ASP.net run-time aplikaciju neophodne da bi kontrole mogle da se primene.

Dodatne kontrole su svedene na mali set koji je namenjen uslovima prikaza na minijaturnim bežičnim uređajima. Od 21 dostupne kontrole koje ovaj SDK uključuje, pomenućemo samo najvažnije: TextBox, ListObject (omogućava kreiranje liste od više polja iz izvora podataka i podržava višestruku selekciju), Call (automatski prikazuje i poziva telefonske brojeve), Calendar (omogućuje izbor datuma nezavisno od lokalnog časovnika uređaja), Ad Rotator (omogućava programeru da izabere banner-e koji će se prikazivati). Ostale kontrole služe upravljanju prikazom podataka i njihovom proverom, prikazivanju rezultata provere korisniku, upravljanju stilovima prikaza i grupisanju kontrola u okviru forme.

.net Mobile Web SDK dodaje run-time aplikaciju ASP.net serverima, koji će automatski prepoznavati tip čitača koji se koristi na uređaju klijenta i potom prilagođavati prikaz stranica (pomoću odgovarajuće Mobile Web kontrole) tako da odgovori mogućnostima uređaja. Programeri će dobiti nove kontrole formi koje će im omogućiti da kreiraju dva prikaza web stranice – jedan, koji koristi ASP.net kontrole, za potpune verzije čitača (poput onih koje se izvršavaju na desktop računarima), a drugi, koji koristi Mobile Web skup kontrola, za mikročitače. Na taj način će webmaster-i imati bolju kontrolu nad tim kako njihove stranice izgledaju na minijaturnim mobilnim uređajima, što je daleko pouzdanija metoda nego da se oslanjaju na opcije koje automatski prilagođavaju postojeće web stranice, što često ne daje zadovoljavajuće rezultate.

Pristup verziji stranice posebno pisanoj za mikročitače zahteva ili poseban URL samo za mobilne uređaje (što je nepraktično rešenje, jer korisnik mora da pamti različite adrese u zavisnosti od toga da li, na primer, radi na desktop-u ili handheld-u) ili kôd koji proverava da li korisnik sajtu pristupa iz standardnog ili mikročitača i, ukoliko se radi o mikročitaču, šalje odgovarajuću verziju stranice. Dok se stranica šalje na prikaz, gde god se u zapisu pronađe Mobile Web kontrola, upotrebiće se informacija o utvrđenom tipu mikročitača kako bi se prikaz uskladio sa mogućnostima uređaja i poslao u WML ili drugom podržanom formatu. Ako se naiđe na nepoznati uređaj (o kom ne postoje podaci u bazi) kontrole se svode na najjednostavniji, podrazumevani prikaz. SDK obezbeđuje dokumentaciju i primere koji programerima treba da omoguće da odmah pronađu sva potrebna rešenja i odgovore za moguće nejasnoće. S obzirom da je ceo projekat još uvek u ranoj beta fazi, dokumentacija još uvek nije kompletirana, ali su primeri dovoljni da omoguće programerima da počnu sa testiranjem svojih proizvoda.

Osim toga, u ovoj fazi još uvek nisu dostupne sve opcije koje kontrole nude, kontrole još nisu testirane na svim uređajima, a u SDK još nije uključen ni jedan od brojnih predviđenih simulatora mobilnih klijenata, koji su programerima neophodni kako bi mogli da ispitaju svoje aplikacije. Od jezika su, za sada, dostupni samo WML 1.1 za mobilne telefone i HTML 3.2 za Pocket PC i PC. Očekuje se da će u sledećem beta build-u biti dodata cHTML podrška za NTT DoCoMo i-mode messaging, a u nešto daljoj budućnosti bi trebalo da bude dodata i podrška za DHTML. Biće objavljen i proširivi model kontrola, tako da će manji proizvođači moći da grade plug-in-ove za kontrole koristeći razne jezike za označavanje (markup). U ovom trenutku nije ugrađena ni podrška za “guranje” – drugim rečima, server ne može da šalje klijentskom uređaju podatke bez prethodnog zahteva od strane klijenta. Ova opcija bi trebalo da bude uključena u nekoj od narednih beta u bliskoj budućnosti, pošto je od esencijalnog značaja za razmenu poruka i aplikacije za koje je bitna notifikacija informacija, koje, u stvari, i čine najveći deo aplikacija koje se koriste na mobilnim uređajima.

Sistemski zahtevi za beta verziju ovog SDK su sledeći: Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server ili Windows 2000 Pro sa IIS (Internet Information Server) i instaliranim servisnim paketom 1; Microsoft Internet Explorer 5.5 ili bolji; .net Framework SDK Beta 1. SDK zahteva da .net Framework već postoji instaliran na sistemu na kom će se razvijati aplikacije. Kada se Mobile Web SDK instalira, on naprosto dodaje Mobile Web kontrole u Web Forms set kontrola .net Framework-a. Jednom instalirane, mobilne kontrole se pozivaju iz web strane jednostavnim dodavanjem odgovarajućih tag-ova u zapis.

U poboljšanja koja tek treba da se unesu spada i povuci-i-pusti integracija sa Visual Studio.net razvojnim alatom (biće moguće razmenjivati objekte između ovih alata jednostavnim prevlačenjem mišem).

Sve u svemu, osnovne postavke, kao i njihova implementacija veoma su jasne, tako da bi programeri iskusni u radu sa ASP.net alatom u okviru .net Framework-a trebalo da budu u stanju da se vrlo brzo prilagode i postignu punu produktivnost sa Mobile Web kontrolama. Za ostale informacije, možete pogledati http://msdn.microsoft.com/vstudio/nextgen/technology/mobilewebforms.asp.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.