Office – Podešavanje paleta alata

Svaka od aplikacija paketa MS Office ima na svom radnom prostoru dve palete alatki: „Standard“ i „Formatting“, na kojima su neke alatke potpuno jednake za sve aplikacije, dok su druge specifične za svaku ponaosob. Svaka od ovih paleta sadrži unapred određene alate (dugmiće sa prigodnim ikonicama koji predstavljaju najčešće pozivane funkcije) i po default-u (podrazumevano) obe se sve vreme nalaze na ekranu monitora. Ali pošto svako od nas ima drugačije navike i potrebe, može se dogoditi da vam određena dugmad sa paleta ne trebaju jer ih nikad ili vrlo retko koristite, a sa druge strane funkcije koje često pozivate (npr. sa padajućih menija) ne nalaze se na ponuđenim paletama.

Evo kako da dodate alatku koje nema na na paleti:

  1. Pozovite meni „View -> Toolbars -> Customize…“.
  2. Otvoriće vam se dijalog prozor „Customize“, pređite na karticu „Commands“.
  3. U listi, levo, „Categories“ selektujte kategoriju u kojoj se nalazi funkcija-komanda koju želite da dodate na vidljive palete.
  4. Kada ste izabrali kategoriju, u desnoj listi prikazaće se sve dostupne komade iz date kategorije. Izaberite komandu koju želite.
  5. Kliknite levim tasterom miša na željnu komandu i prevucite (Drag and Drop) je na neku od postojećih, vidljivih paleta.
  6. Ponovite prethodne korake za svaku komandu koju želite da dodate, te na kraju pritisnite dugme „Close“.
Brisanje alatki sa paleta je vrlo slično dodavanju. Ponovo pozovite meni „View -> Toolbars -> Customize…“ i pređite na kraticu „Toolbars“. Proverite da li je selektovana paleta alatki sa koje želite da odstranite dugme. Kliknite mišem na dugme i držeći pritisnut levi taster miša, jednostavno „svucite“ dugme sa palete. Na kraju samo kliknite „Close“. Kada dodajete dugmiće na paletu, ako niste sigurni šta data komanda radi, pritisnite dugme „Description“ i dobićete bliže objašnjenje o svrsi date komande.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.