Photoshop – Efekat trodimenzionalnosti lista papira

Predstavićemo vam vrlo zgodnu tehniku kojom postižemo da list hartije, novina, ili celi časopis dobiju efekat trodimenzionalnosti. Ovaj „trik“ je i zgodan kada nekom klijentu treba da prezentujete brošuru urađenu za njega, ili slično. Pre nego što pokrenete Photoshop, napravite digitalni „snimak“ stranice – lista papira. Kada ovo uradite, pokrenite Photoshop i tačno ispratite sledeće korake:

1. U Photoshop-u otvorite sliku stranice kojoj ćete dati „treću dimenziju“. Sama veličina grafike nije bitna.

2. Prečicom [Ctrl+Shift+N] kreirajte novi layer (sloj) i premestite ga ispod sloja sa slikom stranice. Zatim, izaberite padajući meni „Image> Canvas size…“, gde se definiše veličina grafičkog „platna“, odnosno cele slike. Povećajte i širinu i visinu slike upisivanjem većih vrednosti u polja „Width“ i „Height“. Potom ćemo zarotirati celo platno (canvas) za devedeset stepeni. Izaberite meni „Image> Rotate Canvas> 90 CCW“.

3. Efektom „Shear“ savićemo list papira. Izaberite padajući meni „Filter> Distort> Shear…“, pa u novom dijalog prozoru u gornjem polju zakrivite vertikalnu liniju, i to u desnu stranu. U donjem polju „Preview“ videćete kako izgleda primenjeni efekat.

4. Nakon „savijanja papira“ izvršićemo rotiranje u smeru kazaljke na satu u pređašnji vertikalni položaj. Samo ovaj put neka papir u odnosu na vertikalnu osu bude smaknut za nekih 20 stepeni. Da biste ovo dobili, izaberite meni „Edit> Transform> Rotate“ i zarotirajte stranicu. Nakon rotiranja pritisnite taster „Enter“.

5. Selektujte padajući meni „Edit> Transform> Perspective“, te donji desni kvadratić prevucite spolja-udesno. Sada ovaj list papira već ima 3D izgled.

6. Na red dolazi primena efekta senke radi povećanja stepena realističnosti. Kreirajte novi sloj i postavite ga iznad ostalih. Napravite selekciju lista papira tako što ćete držeći taster Control, u paleti „Layers“, kliknuti na layer na kome se nalazi papir. Selektujte novi prazan layer i u paleti alatki izaberite Gradient Tool [G] (linearni gradijent). Promenite i podrazumevane boje, za osnovnu boju selektujte svetlosivu, a za pozadinsku boju izaberite crnu. Neka gradijent bude „Foreground to Background“. Primenite gradijent startujući u donjem desnom uglu i završavajući na sredini, u pravcu ka suprotnom – gornjem-desnom uglu.

7. Ovaj novi sloj sa senkom postavite ispod sloja sa papirom, pa ga pomerite (alatka Move Tool [V]) malo u desno i prema dole. „Omekšaćemo“ ivice senke primenom filtera „Filters> Blur> Gaussian Blur“.

8. Selektujte meni „Image> Transform> Distort“, te donju desnu tačku prevucite na dole i udesno. Sada je senka mnogo prirodnija, a vi bi trebalo da dobijete list hartije kao ovaj na slici.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.