Photoshop – Eksperimentisanje sa efektima

Adobe PhotoShop je veoma fleksibilan grafički paket koji vam dopušta kreiranje gotovo bilo kog dizajn efekta, ali samo u slučaju ako znate – koje alate i filtere koristiti. U ovom prilogu ćemo kroz primer kreiranja imitacije CD omota, upoznati za kratko vreme više mogućnosti koje pruža PhotoShop. Pri tom, neće biti potrebno da tačno, do kraja, ispratite svaki preporučeni korak, jer ćete se samostalnim eksperimentisanjem najbolje upoznati sa opcijama PhotoShop-a. Na brzinu ćemo proći dosta opcija, ali se vi slobodno zadržite na nekim opcijama, i podrobnije ih istražite.

Pokrenite PhotoShop i otvorite novi fajl. Veličina buduće grafike će biti slična veličini CD omota, pa zato odredite da širina (Width) i visina (Height) dokumenta budu po 400 piksela. Za dobijanje efekta „duge“, koristićemo sve dopuštene boje, sa prelivima boja. Imaćemo i pozadinski sloj (layer), koji će biti bele boje, zato u polju „Contents“ izaberite „White“. Na kraju kliknite „OK“. Prvo što ćemo uraditi je kreiranje novog praznog sloja, koji će predstavljati naše „multikolorno platno“. Za kreiranje sloja izaberite meni „Layer> New> Layer“. Kliknite na alatku „Gradient tool“, pa na paleti „Options“ klikom na strelicu, izaberite kolorni spektar koji želite. Mi ćemo izabrati „dugin spektar“ (Transparent Rainbow), ali vi možete izabrati bilo koji drugi.

Pokazivač miša će sada promeniti oblik u krstić, i ako sada kliknemo na platno i držeći taster miša pomerimo pokazivač, iza pokazivača će ostati prava linija. U zavisnosti od pravca i ugla kojim vučemo liniju, zavisiće i linija našeg gradijenta (prelaza boja). Kada budete zadovoljni pravcem i uglom prelaza, otpustite taster miša i videćete efekat „duge“. Dodaćemo sada još jedan sloj prečicom „Shift+Ctrl+N“, koji ćemo u paleti „Layers“ prevući ispod našeg prvog sloja. Ovaj sloj ćemo iskoristiti za primenu efekta „oblačnosti“, zato izaberite meni „Filter> Render> Clouds“. Za dodatnu obradu sloja izaberite „Filter> Render> Difference Clouds“. Ponovite ovaj efekat više puta i zapazite šta se dešava. Za dobijanje izražajnijih boja izaberite padajući meni „Image> Adjust> AutoLevels“.

Sada ćemo uz pomoć alatke „Lasso tool“ pokušati da iz oblaka „izvučemo“ neke oblike. Kliknite na platno i naizmeničnim klikovima, iscrtajte „zupčasti“ oblik, pa potom izaberite „Select> Feather“, gde možete eksperimentisati sa brojem piksela. Obrisaćemo deo sloja koji nije potreban. Vratite se na meni „Select“ i izaberite opciju „Inverse“, a zatim pritisnite taster „Delete“ za brisanje dela sloja oko formiranog oblika. Sada možete iskoristiti efekat nazvan „Displace“, koji se nalazi unutar menija „Filter> Distort“. U novom meniju izabraćemo „Stretch to Fit“ i „Wrap Around“ i kliknuti „OK“. Ovim će vam se otvoriti dijalog sa spiskom „Displace“ mapa, izaberite neku od mapa i vratite se na naš sloj. Možete eksperimentisati sa raznim mapama da biste videli različite efekte. Sada ćemo spojiti naša dva sloja u jednu jedinstvenu sliku, pređite na sloj sa gradijentom i u paleti „Layers“ iz liste „Blanding mode“ izaberite opciju „Overlay“. Ovim ste dobili vrlo zanimljiv grafički rad, koji vam može biti inspiracija i ideja za neki drugi rad. Zapamtite, da se ovladavanje PhotoShop-om postiže mnogostrukim samostalnim eksperimentisanjem.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.