U trendu

Photoshop – Korišćenje Plug-In modula

Plug-In moduli predstavljaju softverske dodatke, razvijene od strane firme Adobe (koja je i kreator Photoshop-a) ili drugih softverskih kompanija koje su vezane za firmu Adobe, koji proširuju mogućnosti Photoshop-a i ImageReady-ja. Jedan deo ovih modula dolazi i sa samom instalacijom Photoshop-a, a možete ih videti u folderu „Plug-Ins“. Takođe, možete kreirati i koristiti, i neki drugi folder za instalaciju modula, s tim što ćete morati da dodate njihove prečice u folder „Plug-Ins“.

Jednom kada su instalirani, Plug-In moduli se pojavljuju kao opcija menija Import ili Export; kao dodatni fajl format dijalog prozorima: Open, Save As i Export Original; ili kao filteri u meniju „Filter“. Photoshop i ImageReady mogu da prihvate veliki broj Plug-In modula, ali ukoliko njihov broj pređe kritičnu granicu, možda neće moći biti svi prikazani (izlistani). Najčešće se novoinstalirani Plug-In moduli smeštaju u odgovarajuće podmenije menija „Filter“.

Za instalaciju „Adobe“-jevog Plug-In modula uradite sledeće:

  • Za instalaciju iskoristite tzv. Plug-In Installer, ili
  • iskopirajte modul u odgovarajući „Plug-Ins“ folder, unutar Photoshop foldera.
Za instalaciju Plug-In modula drugih proizvođača uradite sledeće:
  • Pročitajte instrukcije u vezi instalacije, ako ih je proizvođač obezbedio uz isporuku Plug-In modula.
  • Ako se Plug-In moduli nalaze u nekom drugom folderu, potrebno je da „obavestimo“ Photoshop da se dati moduli nalaze u odgovarajućem folderu.
  • Izaberite meni „Edit> Preferences> Plug-Ins & Scratch Disk“, i potvrdite polje „Additional Plug-Ins Directory“. Nakon ovoga kliknite na dugme „Choose“ i pronađite folder sa modulima u klasičnom „Browse“ dijalog prozoru.
  • Restartujete Photoshop, da bi Plug-In moduli imali efekta.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.