Photoshop – Ograničenja kod kreiranja akcija

U prethodnom prilogu upoznali smo se sa Photoshopovim akcijama, a sada ćemo videti kakva sve ograničenja postoje pri kreiranju akcija. Kada budete snimali akcije (makroe), trebalo bi da na umu imate sledeće:

  • Možete snimiti većinu komandi, ali ne i sve.
  • Ne možete snimiti operacije koje se obavljaju sa alatkama marquee, move, polygon, lasso, magic wand, crop, slice, magic eraser, gradient, paint bucket, type, shape, notes, eyedropper i color sampler. U ImageReadyju, „blizancu“ Photoshopa, možete čak prebacivati komande sa palete History unutar akcija na paleti Actions, u kojoj želite da se snimi komanda. U paleti History videćete i komande koje su ispisane italic fontom, što označava da ne mogu da se uvrste u akcije.
  • Rezultati delovanja akcija zavise od samog grafičkog fajla i podešavanja programskih varijabli (podešavanja Photoshopa), kao što su aktivni sloj (layer) ili pozadinska boja. Na primer, tropikselni filter Gaussian blur neće proizvesti isti efekat na fajlu koji ima rezolicuju od 72 piksela po inču kao na onom od 144 piksela po inču, niti će recimo Color Balance podešavanje biti moguće kod grayscale fajlova.
  • Kada snimate akcije koje podrazumevaju upotrebu dijalog prozora i podešavanja paleta, imajte na umu da će biti snimljeni samo promenjeni parametri. Na primer, ako želite da se snimi određeno podešavanje koje je inače podrazumevano, promenite vrednost kontrole, pa je zatim vratite na originalnu. Tek onda će i ovaj parametar ući u akciju.
  • Modalne operacije i alatke koje se služe pozicijama (koordinatama) koriste jedinice koje su određene lenjirom (ruler). Modalne operacije ili alatke jesu one koje zahtevaju da pritisnete Enter radi dobijanja krajnjeg efekta, kao što su npr. transformacione komande. Alatke koje koriste koordinate su: marquee, slice, gradient, magic wand, lasso, path i notes tools. Kada snimate akcije koje će biti primenjene na grafičke fajlove različitih veličina, podesite jedinice lenjira na procente. Kao rezultat, akcija će se uvek izvršavati na istoj relativnoj poziciji slike.
  • Ne možete snimiti komadnu Play, izlistanu na meniju palete Actions, za pozivanje jedne akcije iz druge.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.