PowerPoint – Kreiranje šablona

U sledećim redovima uputićemo vas kako da kreirate šablon za vašu prezentaciju u PowerPoint-u. Pokrenućemo PowerPoint, i izabrati kreiranje prazne prezentacije (Blank presentation). Prva stvar za koju treba da se odlučite je da izaberete tip slajda koji želite da kreirate. Izborom određene sličice (svaka predstavlja određeni tip) u dijalog prozoru, birate slajd prema funkciji koju će imati u prezentaciji. Naravno, svaku prezentaciju ćete startovati sa naslovnim slajdom (Title slide). Treba da obratite pažnju na to da naslovni slajd koristi sasvim dugačiji šablon u odnosu na ostale slajdove. Znači, za naslovni slajd ćete napraviti jedan šablon, a za ostale drugi. Mi ćemo ovde napraviti jedan šablon, a kasnije ćete vi sami moći da kreirate sopstveni.

Znači, otvorili smo novu prezentaciju, u ponuđenom dijalog prozoru dvaput kliknite na slajd za nabrajanje (Bulleted list). Na ekranu sa leve strane imate pregled slajdova (u ovom slučaju samo jedan), a desno je tekući prazan slajd. Levi deo vam omogućava da lakše organizujete slajdove i vidite sadržaj svakog. Desni deo omogućava dodavanje različitog sadržaja i funkcionalnosti tekućem slajdu. Tekst na slajdu „Click to add title“ je instuktivnog karaktera i neće se pojaviti kada se prezentacija pokrene na ekranu. Ova instukcija nam govori da kliknemo na ovo mesto i unesemo neki tekst (sam naslov).

 • Kliknite na naslov i dajte neki naziv
 • Kliknite na listu nabrajanja (Bulleted list), unesite neki tekst i pritisnite „Enter“
 • U sledeći red takođe dodajte neki tekst.

Ako pogledate u levi deo ekrana, videćete sve promene koje ste napravili. Kada ste kreirali jedan slajd, možete dodati drugi.

 • Kliknite na „New slide“ na paleti alata
 • Izaberite slajd drugog tipa (recimo, slajd sa grafikonom)
 • Popunite prostor za tekst (tekst treba da je jezgrovit i jasan)
 • Kliknite na grafik i unesite neke vrednosti u ponuđenu tabelu
 • Kada završite zatvorite, to ćete učiniti tako što ćete kliknuti bilo gde sa strane.

Pogledajte u levi donji ugao ekrana, videćete male ikone koje predstavljaju vrstu pogleda (pregleda) na prezentaciju. Najvažnija je „View slideshow“, jer klikom na ovu ikonicu startujete prezentaciju.

Sada ćemo kreirati šablon, i to pomoću kreiranja tzv. „Master Layout“-a, koji definiše izgled svakog slajda u prezentaciji.

 • Izaberite meni „View->Master->Slide Master“ i dobićete šablon u kome možete da menjate: font, boju, stil i dr.
 • Prvo što ćemo dodati je pozadina
 • Izaberite meni „Insert->Picture->From File“ i učitajte neku sliku za pozadinu
 • Ukoliko slika nije dovoljno razvučena, koristite kvadratiće-„držače“ na ivicama objekta za razvlačenje
 • Selektujte sliku, kliknite na desni taster miša i potom „Order->Bring to Back“ i slika će biti pozadina.

Zapamtite da promena bilo koje osobine Master slajda ima efekta na sve slajdove u glavnoj prezentaciji. Sada samo kliknite na „F5“ i videćete sve promene u vašoj prezentaciji.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.