U trendu

Pristup serveru sa udaljene lokacije 3: Šta nudi Microsoft?

Bez obzira da li se radi o velikoj ili maloj kompaniji, pružanje svih potrebnih usluga korisnicima koji serveru pristupaju sa udaljene lokacije nije trivijalan poduhvat i obično za efikasan rad zahteva čitav niz komponenti i kapaciteta.

Microsoft je razvio Windows NT/2000 i Exchange proizvodne linije do tačke da zajedno mogu da obezbede potpuno rešenje softversko/hardverske infrastrukture za sistem pristupa sa udaljene lokacije, koje zadovoljava sve potrebe i zahteve opisane ranije.

Windows 2000 dolazi sa Internet Information Services, Terminal Services, Routing and Remote Access Services, Offline Folders i NetMeeting komponentama, dok Exchange 2000 tom izobilju alata dodaje još i Outlook Web Access, offline opcije za Outlook, Instant Messaging i Conferencing Server. Internet Security and Acceleration Server (ISA) dopunjuje Microsoft-ovu softversku ponudu, obezbeđujući regulaciju stepena prava pristupa, čime se olakšava zaštita servera od upada sa Interneta, dok se autorizovanim korisnicima obezbeđuje nesmetan rad.

Internet Information Services (IIS)

Sa IIS skupom alata Windows-a 2000, bilo koja intranet aplikacija zasnovana na web konvencijama može postati dostuna korisnicima koji lokalnoj mreži pristupaju sa udaljene lokacije, i to jednostavnim uspostavljanje veze koja može da podrži razmenu u Hypertext Transfer Protocol-u (HTTP). IIS nudi alate za identifikaciju i enkripciju koji štite server i aplikacije od neautorizovanog pristupa, dok autorizovanim korisnicima omogućavaju da prođu “kroz” firewall kompanije i normalno pristupe njenom intranetu. Najveća prednost ovakvog pristupa je, svakako, u tome što nije neophodno posedovanje softvera na strani korisnika: korisniku je samo potrebno da ima web čitač. Ukoliko čitač podržava dinamički HTML, korisnički interfejs aplikacije može biti prilično sofisticiran.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.